Поточний номер

№ 3(279) (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-05-22

Весь випуск

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Переглянути всі випуски

Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів. Заснований у 1996 р.

Виходить 10 разів на рік

Видається за наукової підтримки Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Національного медичного університету імені О.о. Богомольця

Журнал включено до наукометричної бази даних Google Scholar, «Джерело»

Журнал «Ліки України» є науковим фаховим виданням з медичних і фармацевтичних наук з 09.06.1999 р.

Передплатний індекс 40543

Засновник і видавець: ТОВ «Медікс Груп»

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No20786-10586ПР від 13.06.2014 року, видане Міністерств