DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.2(228).183061

Роль helicobacter pylori в етіопатогенезі хвороб шлунково-кишкового тракту

N. V. Snigir, V. Ye. Sabadash

Анотація


Серед відомих людству патогенних мікроорганізмів Helicobacter pylori викликає особливу увагу лікарів, оскільки її властивості дозволяють спричиняти багато захворювань шлунково-кишкового тракту, призводячи до виразкування слизової оболонки шлунка або дванадцятипалої кишки. Окрім того, ця бактерія пов’язана із розвитком лімфоми та аденокарциноми шлунка. Інфікованість Helicobacter pylori в країнах, що розвиваються та мають низький економічний потенціал, дуже висока, тому в цих країнах повинен проводитися контроль за раннім виявленням та ерадикацією Helicobacter pylori. Згідно з сучасними рекомендаціями, існують ефективні схеми терапії для лікування H. Pylori-асоційованих захворювань, які в Україні представлені сучасними лікарськими засобами (Пілобакт Нео, «САН ФАРМА», Індія), що дозволяють пацієнту отримати повний курс лікування та мати гарантований лікувальний ефект.


Ключові слова


Helicobacter pylori; антибіотики; виразкова хвороба

Повний текст:

PDF

Посилання


Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_613_PeptVyrazka_12paloi/ 2014_613ykpmd_PeptVyr.pdf

Основные положения Cогласительной конференции по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori – Маастрихт V (2015) // Сучасна гастроентерологія. – 2016. – No 6 (92).

Шкитин В. А. Роль Helicobacter pylori в патологии человека / В. А. Шкитин, А. И. Шпирна // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2002. – Т. 4, No 2.

ACG clinical guideline: treatment of Helicobacter pylori infection / W. D. Chey, G. I. Leontiadis, C. W. Howden, S. F. Moss // Am. J. Gastroenterol. – 2017. – No. 112. – Р. 212–239.

The Toronto Consensus for the treatment of Helicobacter pylori infection in adults / C. A. Fallone, N. Chiba, S. V. van Zanten [et al.] // Gastroenterology. – 2016. – No. 151. – Р. 51–69.

European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus Panel. Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht V / Florence consensus report / P. Malfertheiner, F. Megraud, C. A. O’Morain [et al.] // Gut. – 2017. – No. 66. – Р. 6–30.

Brenner H. Helicobacter pylori infection among offspring of patients with stomach cancer / H. Brenner, G. Bode, H. Boeing // Gastroenterology. – 2000. – No. 118. – Р. 31–35.

Go M.F. Natural history and epidemiology of Helicobacter pylori infection / M. F. Go // Aliment Pharmacol Ther. – 2002. – No. 16 (Suppl. 1). – Р. 3–15.

Huang J. The importance of clarithromycin dose in the management of Helicobacter pylori infection: a meta-analysis of triple therapies with a proton pump inhibitor, clarithromycicn and amoxicillin or metronidazole / J. Huang, R. H. Hunt // Aliment Pharmacol Ther. – 1999. – No. 13. – Р. 719–729.

High eradication rates of Helicobacter pylori with a new sequential treatment / A. Zullo, D. Vaira, N. Vakil [et al.] // Aliment Pharmacol Ther. – 2003. – No. 17. – Р. 719–726.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.