Депресії у пацієнтів похилого та старечого віку: проблема вибору препарата антидепресанта

Автор(и)

  • S. G. Burchinsky ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.2(228).183063

Ключові слова:

геріатрична патологія, препарати антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, есциталопрам

Анотація

Проблема своєчасної діагностики та ефективного лікування залежної від віку патології різного генезу для вітчизняної медицини становить особливу актуальність. Стаття присвячена проблемі вибору оптимального антидепресанта для лікування депресії у пацієнтів похилого і старечого віку. При побудові схеми оптимальної фармакотерапії депресивних станів у пацієнтів старечого віку необхідно враховувати особливості їх клінічної картини, наявність когнітивних порушень, тривожних розладів. Вікові порушення процесів біотрансформації лікарських засобів, фактори коморбідності та поліпрагмазії призводять до зростання ризику небажаної міжлікарської взаємодії, що може супроводжуватися тяжкими наслідками.

На даний час в патогенезі депресивних розладів, в тому числі у пацієнтів похилого і  старечого віку, основним є послаблення серотонінергічної нейромедіації в мозку. Тому оптимальною групою антидепресантних препаратів на сьогодні є селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, і серед них есциталопрам – антидепресант збалансованого типу дії. Препарат має максимальну комплексну збалансовану дію щодо основних компонентів клінічної картини депресії, позитивно впливає на когнітивну сферу, має високу біодоступність та найсприятливіший профіль безпеки. На сьогодні есциталопрам розглядається як препарат першого вибору серед всіх СІЗЗС за критерієм ефективність–безпечність.

Біографія автора

S. G. Burchinsky, ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ

С. Г. Бурчинський

Посилання

Ципралекс (эсциталопрам) при лечении тяжелых эндогенных депрессий: особенности терапевтической эффективности и переносимости // Л. И. Абрамова, И. В. Олейчик, Н. Н. Иванец [и др.] // Психиат. Психофармакотер. – 2007. – No 2. – С. 48–54.

Бедлінський В. О. Депресивна симптоматика: особливості перебігу залежно від віку пацієнта / В. О. Бедлінський // НейроNews. – 2018. – No 3. – C. 22–24.

Бурчинский С. Г. Концепция нейропластичности и механизмы действия антидепрессантов / С. Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2006. – No 3. – С. 20–21.

Бурчинский С. Г. Новые подходы к оптимизации фармакотерапии депрессий в пожилом и старческом возрасте / С. Г. Бурчинский // Укр. Вісник Психоневрол. – 2006. – Т. 14, Вип. 1. – С. 62–66.

Бурчинский С. Г. Депрессии и когнитивные нарушения: проблема выбора антидепрессанта / С. Г. Бурчинский // Укр. Вісн. Психоневрол. – 2009. – Т.17, Вип. 1. – С. 37–40.

Виничук С. М. Тревожные расстройства с нарушением адаптации и методы их терапии / С. М. Виничук, В. Ю. Крылова, С. В. Рогоза // Междунар. Неврол. Журн. – 2008. – No 2. – С. 74–80.

Дзеружинская Н. А. О структуре депрессивных расстройств у пожилых пациентов кардиологической практики / Н. А. Дзеружинская // Арх. Психіат. – 2003. – Т.9, No 1. – С. 83–87.

Дюкова Г. М. Депрессии у неврологических больных пожилого возраста и принципы их терапии / Г. М. Дюкова // НейроNews. – 2013. – No 2. – С. 34–37.

Повышение эффективности психофармакотерапии поздних депрессий: комбинация и замена антидепрессантов / Н. Н. Иванец, М. А. Кинкулькина, Е. И. Авдеева [и др.] // Журн. Неврол. Психиат. – 2016. – Т. 116, No 5. – С. 41–51.

Повышение эффективности психофармакотерапии поздних депрессий: оптимизация длительности терапии / Н. Н. Иванец, М. А. Кинкулькина, Е. И. Авдеева [и др.] // Журн. Неврол. Психиат. – 2016. – Т. 116, No 4. – С. 16–27.

Колесник Т. В. Тревога и депрессия под маской соматической патологии: как увидеть настоящее лицо? / Т. В. Колесник // Мистецтво лікування. – 2018. – No 7–8. – С. 36–42.

Особенности использования антидепрессантов в геронтопсихиатрии / В. А. Концевой, В. Г. Ротштейн, Т. П. Сафарова [и др.] // Психиат. Психофармакотер. – 2011. – Т. 13, No 5. – С. 26–29.

Смулевич А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях / А. Б. Смулевич. – М. : МИА, 2007. – 426 с.

Фойгт Н. А. Тривалість життя в похилому віці: еволюція, сучасність, перспективи / Н. А. Фойгт. – К., 2002. – 298 с.

Чабан О. С. Депресивні розлади у пацієнтів похилого віку: проблеми діагностики і терапії / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // НейроNews. – 2014. – No 2/1. – С. 14–20.

Чередниченко Н. В. Нарушения BDNF-зависимых механизмов нейропластичности при психических и неврологических заболеваниях и их коррекция эсциталопрамом / Н. В. Чередниченко, О. А. Левада // Укр. Неврол. Журн. – 2015. – No 1. – С. 109–114.

Time-dependent effects of escitalopram on brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neuroplasticity-related targets in the central nervous system of rats / M. Alboni, C. Benatti, G. Capone [et al.] // Eur. J. Pharmacol. – 2010. – Vol. 643. – P. 180–187.

The epidemiology of depression in later life: a primary care perspective / A. T. F. Benkman, D. J. H. Deeg, T. J. Heeren, W. Van Tilburg // CNS Disord. Primary Care. – 1998. – Vol. 2. – P. 1–5.

Carrasco J. L. Clinical effects of pharmacological variations in selective serotonin reuptake inhibitors: an overview / J. L. Carrasco, C. Sandner // Int. J. Clin. Pract. – 2005. – Vol. 59. – P. 1428–1434.

Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis / A. Cipriani, T. A. Furukawa, G. Salanti [et al.] // Lancet. – 2009. – Vol. 373. – P. 746–758.

Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis / A. Cipriani, T. A. Furukawa, G. Salanti [et al.] // Lancet. – 2018. – Vol. 391. – P. 1357–1386.

Recovery from major depression in older adults receiving augmentation of antidepressant pharmacotherapy / M. A. Dew, E. M. Whyte, E. J. Lenze [et al.] // Amer. J. Psychiat. – 2007. – Vol. 164. – P. 892–899.

Dolder C. Pharmacologic and clinical profile of newer antidepressants: implications for the treatment of elderly patients / C. Dolder, M. Nelson, A. Stump // Drugs Aging. – 2010. – Vol. 27. – P. 625–640.

Duman R. S. Theories of depression – from monoamines to neuroplasticity // Neuroplasticity: a new approach to the pathophysiology of depression / R. S. Duman. – London : Sci. Press, 2004. – P. 1–12.

Elvidge H.N. Drugs and aging: pharmacokinetics peculiarities / H. N. Elvidge, J. P. Stark, A. Peterson // Pharmacotherapy in the Elderly. – N. Y. : Crown Publ., 2017. – P. 126–148.

Escitalopram and enhancement of cognitive recovery following stroke / R. E. Jorge, L. Acion, D. Moser [et al.] // Arch. Gen. Psychiat. – 2010. – Vol. 67. – P. 187–196.

Laux G. Treatment of comorbid anxiety and depression with escitalopram: results of a postmarketing survelliance study / G. Laux, M. Etiede, W. E. Muller // Pharmacopsychiat. – 2013. – Vol. 46. – P. 16–22.

Moon C. A. L. A double-blind comparison of sertraline and clomipramine in the treatment of major depressive disorder and associated anxiety in general practice / C. A. L. Moon, K. Wood, D. P. Doogan // J. Psychopharmacol. – 1994. – Vol. 8. – P. 171–176.

Nelson J. C. of second generation antidepressants in the late-life depression: a meta-analysis of the evidence / J. C. Nelson, K. Delucchi, L. S. Schneider // Amer. J. Geriatr. Psychiat. – 2008. – Vol. 16. – P. 558–567.

Owens M. J. Escitalopram: a second-generation SSRI / M.J. Owens, J. Rosenbaum // CNS Spectr. – 2002. – Vol. 7. – P. 34–39.

Salzman D. Antidepressant treatment of very old patients / D. Salzman, L. Schneider, B. Lebovitz // Amer. J. Geriatr. Psychiat. – 1993. – Vol. 1. – P. 21–29.

Sanchez C. A comparative review of escitalopram, paroxetine and sertraline: are the all alike? / C. Sanchez, E. H. Reines, S. A. Montgomery // Int. Clin. Psychopharmacol. – 2014. – Vol. 29 . – P. 185–196.

Small G. W. Differential diagnoses and assessment of depression in elderly patients / G. W. Small // J. Clin. Psychiat. – 2009. – Vol. 70. – P. 47.

Treating depression in Alzheimer’s disease: integration of differing guidelines / M. Swartz, Y. Barak, I. Mirecki [et al.] // Int. Psychogeriatr. – 2000. – Vol. 12. – P. 353–358.

Neuropathological correlates of late-life depression in older people / C. Tsopelas, R. Stewart, G. M. Savva [et al.] // Brit. J. Psychiat. – 2011. – Vol. 198. – P. 109–114.

Waugh J. Escitalopram: a review of its use in the management of major depressive and anxiety disorders / J. Waugh, K. L. Goa // CNS Drugs. – 2003. – Vol. 17. – P. 343–362.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-13

Як цитувати

Burchinsky, S. G. (2019). Депресії у пацієнтів похилого та старечого віку: проблема вибору препарата антидепресанта. Ліки України, (2(228), 17–21. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.2(228).183063

Номер

Розділ

ЛЕКЦІЇ, ОГЛЯДИ