Динаміка якості сну і когнітивних функцій у пацієнтів молодого віку з первинною інсомнією на фоні прийому засобу Сонмелат форте

Автор(и)

  • О. G. Morozova Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Ukraine
  • А. V. Logvinenko Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.2(228).183068

Ключові слова:

інсомнія, когнітивні функції, увага, пам’ять, мелатонін, Сонмелат форте

Анотація

Метою дослідження була оцінка якості сну, когнітивних функцій та впливу інсомнії на трудову та соціальну адаптацію пацієнтів молодого віку з первинною інсомнією (відповідно до критеріїв DSM-5 та МКХ-10 для інсомнії) та їх динаміки під впливом прийому засобу Сонмелат форте.

Матеріали та методи. Обстежено 23 пацієнти (середній вік – 41,3±2,8 років) з хронічною первинною інсомнією (середня тривалість інсомнічних порушень – 7,79±2,4 місяців). Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб (середній вік 40,6±2,3 років) без інсомнії. З метою лікування інсомнії пацієнтам призначали засіб Сонмелат форте (комбінація 5  мг мелатоніну швидкого і 5 мг мелатоніну пролонгованого вивільнення) по 1 таблетці за 30 хвилин до сну протягом 30 днів.

Результати. Хронічна первинна інсомнія у пацієнтів молодого віку сприяє розвитку легких проявів когнітивної дисфункції у вигляді порушень короткочасної зорової і слухової пам’яті, зниження концентрації, стійкості уваги, а також розвитку емоційних порушень, соціальної та трудової дезадаптації. Дієтична добавка Сонмелат форте є ефективним і безпечним засобом лікування хронічної первинної інсомнії у пацієнтів молодого віку, який дозволяє зменшити латентність сну, кількість нічних і ранніх пробуджень, збільшити тривалість нічного сну, зменшити денну сонливість, сприяє регресу легкої когнітивної дисфункції у пацієнтів молодого віку (поліпшення короткочасної зорової та слухової пам’яті, стійкості уваги), покращує емоційний стан пацієнтів і денне функціонування за рахунок зменшення денної сонливості та загальної втомлюваності, сприяючи тим самим підвищенню рівня соціальної і трудової адаптації.

Біографії авторів

О. G. Morozova, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків

О. Г. Морозова

А. V. Logvinenko, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків

А. В. Логвиненко

Посилання

Lichstein K. L. Insomnia: epidemiology and risk factors / K. L. Lichstein // Kryger M. H., Roth T., Dement W. C. (eds.) Principles and Practice of Sleep Medicine. 6th ed. – Philadelphia : Elsevier, 2016. – P. 761–768.

Проект клинических рекомендаций по диагностике и лечению хронической инсомнии у взрослых / М. Г. Полуэктов, Р. В. Бузунов, В. М. Авербух [и др.] // Неврология и ревматология. Приложение к журналу Consilium Medicum. – 2016. – No 2. – С. 41–51.

Fortier-Brochu É. Cognitive impairment in individuals with insomnia: clinical significance and correlates / É. Fortier-Brochu, С. М. Morin // Sleep. – 2014. – No 37 (11). – Р. 1787–1798.

The International classification of sleep disorders [Diagnostic and coding manual]. American Academy of Sleep Medicine. – U.S.A. : Darien, 2014.

Полуэктов М. Г. Возможности коррекции инсомнии (бессонницы) без применения снотворных препаратов / М. Г. Полуэктов, П. В. Пчелина // Лечащий врач. – 2014. – No 5. – С. 14–18.

Морозова О. Г. Оценка результатов применения препарата Дормиплант при диссомнических нарушениях, ассоциированных с артериальной гипертензией / О. Г. Морозова, А. А. Ярошевский, А. В. Логвиненко // Новости медицины и фармации. – 2017. – No 10. – С. 12–14.

Логвиненко А. В. Качество сна у пациентов с синдромом позвоночной артерии / А. В. Логвиненко // Международный медицинский журнал. – 2017. – Т. 23, No 1. – С. 61–64.

Insomnia and daytime cognitive performance: a meta-analysis / Е. Fortier-Brochu, S. Beaulieu-Bonneau, Н. Ivers [et al.] // Sleep Medicine Reviews. – 2012. – No 16 (1). – Р. 83–94.

Neural correlates of working memory performance in primary insomnia / S. P. Rummond, M. Walker, E. Almklov [et al.] // Sleep. – 2013. – No 36. – Р. 1307–1316.

The caudate: a key node in the neuronal network imbalance of insomnia? / D. Stoffers, E. Altena, Y. D. van der Werf [et al.] // Brain. – 2014. – No 137. – Р. 610–620.

Sleep benefits subsequent hippocampal functioning / Y. D. Van Der Werf, E. Altena,

M. M. Schoonheim, [et al.] // Nature Neuroscience. – 2009. – No 12 (2). – Р. 122–123.

Преображенская И. С. Когнитивные нарушения и расстройства сна / И. С. Преображеская // Эффективная фармакотерапия. – 2015. – No 23. – С. 20–29.

Ковров Г. В. Эффективность мелатонина пролонгированного высвобождения при первичных нарушениях сна у пациентов старше 55 лет / Г. В. Ковров, М. В. Агальцов, З. Н. Сукмарова // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2016. – No 2. – С. 24–30.

The effectiveness of melatonin for promoting healthy sleep: a rapid evidence assessment of the literature / R. B. Costello., C. V. Lentino, C. C. Boyd // Nutrition Journal. – 2014. – Vol.13. – P. 106. DOI: 10.1186/1475-2891-13-106

Ferracioli-Oda E. Meta-analysis: melatonin for the treatment of primary sleep disorders / E. Ferracioli-Oda, A. Qawasmi, M. H. Bloch // PLoS One. – 2013. – Vol. 8, No5. – e63773.

Krystal A. D. Pharmacologic treatment of insomnia: other medications / A. D. Krystal // Kryger M.H., Roth T., Dement W.C. (eds.) Principles and Practice of Sleep Medicine. 6th ed. – Philadelphia : Elsevier, 2016. – P. 842–854.

Бикбулатова Л. Ф. Шкала оценки усталости (перевод на русский язык), адаптация и оценка психометрических свойств в стационарах клиник неврологии и терапии / Л. Ф. Бикбулатова, М. А. Кутлубаев, Л. Р. Ахмадеева // Медицинский вестник Башкортостана. – 2012. – No 1. – С. 37–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-13

Як цитувати

Morozova О. G., & Logvinenko А. V. (2019). Динаміка якості сну і когнітивних функцій у пацієнтів молодого віку з первинною інсомнією на фоні прийому засобу Сонмелат форте. Ліки України, (2(228), 26–30. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.2(228).183068

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ