DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.3(229).185114

Сучасні підходи до проведення електричної кардіоверсії. Відбір пацієнтів, процедура проведення, супровідна терапія

T. V. Motylevska

Анотація


В огляді наведені сучасні погляди на тактику ведення хворих із неклапанною фібриляцією передсердь, принципи відбору та підготовки пацієнтів до проведення процедури електричної кардіоверсії.


Ключові слова


фібриляція передсердь; електрична кардіоверсія; тромбоемболії; антикоагулянти

Повний текст:

PDF

Посилання


Недоступ А. В. Как лечить аритмии. Диагностика и терапия нарушения ритма и проводимости в клинической практике / А. В. Недоступ, О. В. Благова. – М. : МЕДпресс-информ, 2007.

Дзяк Г. В. Фібриляція передсердь / Г. В. Дзяк, О. Й. Жарінов. – К. : Четверта хвиля, 2011.

Абрамкин Д. В. Рекомендации Американской Коллегии Кардиологов, Американской Ассоциации Сердца и Европейского Кардиологического Сообщества (2006 г.).

ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation- executive summary // Euvr Heart J. – 2016. – Vol. 27, Nо. 16 – P. 1979–2030.

Целуйко В. Й. Роль интерстициального фиброза как предиктора возникновения фибрилляции предсердий / В. Й. Целуйко, С. Ю. Дмитриев // Медицина неотложных состояний. – 2007. – No 3 (10). – С. 124–126.

Electrical Cardioversion for Persistent Atrial Fibrillation or Atrial Flutter In Clinical Practice: Predictors Of Long-Term Outcome / G. Boriani, I. Diemberger, M. Biffi [et al.] // International Journal of Clinical Practice. Posted 06/04/2007 – URL: www.medline.com.

Nicholas P. Gall Electrical Cardioversion / Nicholas P. Gall, Francis D. Murgatroyd. – URL: www.medline.com.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.