DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.4(230).185661

Стабільна ішемічна хвороба серця

L. N. Yakovleva

Анотація


У статті розглядаються патогенетичні механізми розвитку ішемічної хвороби серця, класифікація, методи діагностики. Визначення толерантності до фізичного навантаження за результатами навантажувальних тестів дозволяє оцінити функціональний клас стенокардії. Ступінь індивідуального ризику може значно варіювати, тому визначення індивідуального прогнозу в стратегії ведення пацієнтів із стабільною ІХС дуже важливе. Це дозволяє ідентифікувати хворих з більш тяжкою формою захворювання, яким необхідне проведення не тільки постійної агресивної медикаментозної терапії, а й процедур реваскуляризації.

Стратифікація ризику хворих зі стабільною ІХС спрямована на виявлення пацієнтів із високим ризиком розвитку тяжких серцево-судинних подій, у яких проведення реваскуляризації міокарда може покращити прогноз. Детально розглянуті Рекомендації ESC (2013) щодо питань терапії і ведення пацієнтів зі стабільною ІХС.


Ключові слова


ішемічна хвороба серця; стабільна стенокардія; визначення толерантності до фізичного навантаження; функціональний клас стенокардії; стратифікація ризику

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Task Force Members. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology / G. Montalescot, U. Sechtem, S. Achenbach [et al.] // Eur Heart J. – 2013.–No. 34.–P. 2949–3004.

ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization / F. J. Neumann, M. l. Sousa-Uva, A. S. Ahlsson [et al.] // Eur Heart J. – 2018ю – No. 1. – Р. 96.

Справочник по кардиологии / под ред. Целуйко В. Й и соавт. – Киев, 2012. – 420 с.

Карпов Ю. А. Стабильная стенокардия / Ю. А. Карпов, Е. В. Сорокин. – М. : Реафарм, 2003. – 252 с.

Коваленко В. М. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / В. М. Коваленко, М. І. Лутай, Ю. М. Сіренко – К. : ПП ВМБ, 2008. – 121 с.

Руководсво по кардиологии / М. Н. Коваленко и соавт. – К. : Морион, 2008. – 1363 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.