Визначення мінеральної щільності кісток у вагітних методом ультразвукової денситометрії для діагностики остеопенічного синдрому

Автор(и)

  • O. M. Barna Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • Ya. V. Korost Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • E. Ye. Lukianets Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.5(231).186611

Ключові слова:

остеопороз, остеопенія, ультразвукова денситометрія, вагітність

Анотація

Мета дослідження – визначити частоту остеопенічного синдрому у вагітних жінок із різною соматичною патологією віком від 18 до 43 років у другому та третьому триместрах вагітності за допомогою ультразвукової денситометрії (п’ятковий метод) з метою розробки методів ранньої діагностики, профілактики та корекції остеопенічних станів.

Матеріали та методи. Дослідження ґрунтувалося на обстеженні жінок у другому та третьому триместрах вагітності. Було обстежено 67 вагітних, середній їх вік складав 28,05±6,23 років. Усі вагітні жінки були поділені на групи за віком: <20 років, 21–30 років, 31–40 років, >41 року.

Результати. У обстежених вагітних виявлено такі результати: нормальні показники мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) були у 27 (40,3 %), остеопенія – у 38 (56,7 %), остеопороз – у 2 (3 %) жінок. У другому триместрі остеопенія виявлена в 18 (48,6%) жінок; у третьому триместрі – остеопенія у 20 (66,7 %), остеопороз у 2 (6,7 %) жінок.

Висновки. Показники зниження МЩКТ у третьому триместрі більші, ніж у другому, частота остеопенічного синдрому у жінок в третьому триместрі зросла.

Біографії авторів

O. M. Barna, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

О. М. Барна

Ya. V. Korost, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Я. В. Корост

E. Ye. Lukianets, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Є. Ю. Лук’янець

Посилання

Johnell O. Epidemiology of osteoporotic fractures / O. Johnell, J. Kanis // Osteoporos Int. – 2005. – No. 16. – Р. S3–S7.

В. В. Поворознюк Остеопороз – проблема ХХI сторіччя / В. В. Поворознюк // Мистецтво лікування Генант Гарри К. Рекомендации рабочей группы ВОЗ по обследованию и лечению больных с остеопорозом / Гарри К. Генант // Остеопороз и остеопатии. – 1999. – No 4. – С. 2–6.

Johnell O. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures / O. Johnell, J. A. Kanis // Osteoporos Int. – 2006. – Vol. 17, No 12. – P. 1726–1733.

The epidemiology of osteoporosis -Bone Evaluation Study (BEST): an analysis of routine health insurance data / P. Hadji, S. Klein, H. Gothe [et al.] // Dtsch. Arztebl. Int. – 2013. – Vol. 110, No 4. – P. 52–57.

New considerations on the management of osteoporosis in Central and Eastern Europe (CEE): summary of the «3rd Summit on Osteoporosis-CEE», November 2009, Budapest, Hungary / P. Lakatos, A. Balogh, E. Czerwinski [et al.] // Arch. Osteoporos. – 2011. – Vol. 6, No 1/2. – P. 1–12.

Коваленко В. Н. Исследование распространенности факторов риска остеопороза и поиск оптимальной профилактики переломов у женщин в возрасте старше 50 лет / В. Н. Коваленко, О. П. Борткевич // Укр. ревматол. журнал. – 2010. – No 3. – C. 15–20.

Поворознюк В. В. Менопауза и костно-мышечная система / В. В. Поворознюк, Н. В. Григорьева. – К., 2004. – 511 c.

Поворознюк В. В. Остеопороз у населення України: фактори ризику, клініка, діагностика, профілактика і лікування : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-р. мед. наук. – Київ, 1998. – 49 с.

Остеопороз / под ред. О. М. Лесняк, Л. И. Беневоленской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 272 с. – (Серия «Клинические рекомендации»).

Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporos is. Report of a WHO Study Group // World Health Organ. Tech. Rep. Ser. – 1994. – Vol. 843. – P. 1–129.

Ермакова И. П. Сывороточные биохимические маркеры в диагностике остеопороза / И. П. Ермакова, И. А. Пронченко // Остеопороз и остеопатии. – 1998. – No 1. – С. 24–26.

Возрастные особенности изменений биохимических маркеров костного ремоделирования у детей / А. А. Баранов, Л. А. Щеплягина, М. И. Баканов, Т. Ю. Моисеева // Рос. педиатр. журн. – 2002. – No 3. – С. 7–12.

Рахманов А. С. Костная денситометрия в диагностике остеопении / А. С. Рахманов, А. В. Бакулин // Остеопороз и остеопатии. – 1998. – No 1. – С. 43–45.

Власова И. С. Современные методы лучевой диагностики остеопороза / И. С. Власова // Вестник рентгенол. и радиол. – 2002. – No 1. – С. 37–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-27

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ