DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.1(227).187592

Профілактика розвитку цукрового діабету 2-го типу: погляд кардіолога

Yu. N. Sirenko

Анотація


На основі результатів численних клінічних досліджень автор показує, що цукровий діабет 2-го типу є одним із провідних факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань та кардіоваскулярної смертності. Відзначено особливості розвитку серцево-судинної патології у хворих з порушенням обміну вуглеводів і цукровим діабетом.

Хронічна гіперглікемія є не лише основним проявом захворювання, а й важливим патогенетичним чинником розвитку практично всіх його ускладнень – мікро-, макроангіопатій і нейропатії.  Привертає увагу поширеність артеріальної гіпертензії серед хворих на цукровий діабет, частота якої майже вдвічі більша, ніж у людей без цукрового діабету. При цьому за наявності цукрового діабету проявляються такі чинники ризику серцево-судинних ускладнень як ожиріння, дисліпідемія, мікроальбумінурія, суттєво збільшується ризик розвитку макросудинних (інфаркт міокарда, інсульт) та мікросудинних (нефропатія, ретинопатія тощо) ускладнень.

Згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства з атеросклерозу (ЄТК/ЄТА) щодо лікування дисліпідемій (2016 р.), хворі на цукровий діабет 2-го типу автоматично відносяться до категорії високого або дуже високого серцево-судинного ризику та за ступенем ризику прирівнюються до пацієнтів, які мають підтверджене атеросклеротичне серцево-судинне захворювання (ішемічна хвороба серця, інсульт, транзиторна ішемічна атака, захворювання периферійних артерій). Відповідно до цих рекомендацій, пацієнтам з цукровим діабетом і високим серцево-судинним ризиком показана високоінтенсивна статинотерапія з метою вторинної або первинної профілактики серцево-судинних захворювань.

Результати ряду досліджень продемонстрували, що вже на стадії ранніх порушень вуглеводного обміну (пре­діабет) мають місце прояви інсулінорезистентності, компенсаторної гіперінсулінемії та відбувається накопичення факторів ризику, які сприяють запуску патофізіологічного каскаду атеросклерозу коронарних, церебральних і периферійних судин. Досить часто цукровий діабет 2-го типу дебютує безпосередньо із судинних ускладнень – інфаркту міокарда, церебрального інсульту.

Таким чином, предіабет є не тільки проміжним етапом розвитку цукрового діабету 2-го типу, а й незалежним фактором ризику серцево-судинних захворювань. Рекомендується якомога раніше виявляти пацієнтів з високим ризиком розвитку цукрового діабету 2-го типу та активно проводити корекцію гіперглікемії, дисліпідемії, артеріальної гіпертензії та інших факторів ризику серцево-судинних захворювань.


Ключові слова


предіабет; цукровий діабет 2-го типу; фактори ризику; серцево-судинні захворювання; дисліпідемія; артеріальна гіпертензія; органи-мішені; корекція факторів ризику серцево-судинних захворювань

Повний текст:

PDF

Посилання


European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: third joint task force of European and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts) / G. De Backer, E. Ambrosioni, K. Borch-Johnsen [et al.] // Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. – 2003. – Vol. 10, Suppl. 1. – P. S1–S78.

Unger J. Diabetes management in primary care / J. Unger. – Philadelphia (USA) : Lippincott Williams&Wilkins, a Wolters Kluwer business, 2007. – 706 p.

Serum cholesterol, blood pressure and mortality: implications from a cohort of 361,662 men / M. J. Martin, S. B. Hulley, W. S. Browner [et al.] // Lancet. – 1986. – Р. 933–936.

Дедов И. И. Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика / И. И. Дедов, М. В. Шестакова . – М. : Медицинское информационное агентство, 2011. – 808 с.

Timmis A. D. Diabetic heart disease: clinical considerations / A. D. Timmis // Heart. – 2001. – Vol. 85, No 4.– P. 463–469.

ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidemias // Eur. Heart J. – 2016.

Цитовський М. Н. Статистичний, клінічний та морфологічний аспекти впливу цукрового діабету на стан ССС / М. Н. Цитовськкий // Науковий вісник Ужгород­ського університету, серія «Медицина» – 2017. – Випуск 1 (55). – С. 168–177.

Kannel W. B. DiaBetes and glucose tolerance as risk factors for cardiovascular disease: Framiningham study / W. B. Kannel, D. L. McGee // DiaBetes Care. – 1979. – No 2. – Р. 1132–1133.

Associations of diabetes mellitus with total life expectancy and life expectancy with and without cardiovascular disease / Franco O.H., Steyerberg E.W., Hu F.B. [et al.] // Arch. Inern. Med. – 2007. – Vоl. 167. – Р. 1145–1151.

Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ESH) та Європейського товариства кардіологів (ESC) 2013 року / Ю. М. Сіренко (науковий редактор перекладу) // Артеріальна гіпертензія. – 2013. – No 4 (30). – С. 92–109.

Cardiovascular disease and risk management: Standards of Medical Care in Diabetesd 2018 // Diabetes Care. – 2018. – No 41 (Suppl. 1). – Р. 86–104

ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. – 2018. – 00. – Р. 1–98.

UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33) // Lancet. – 1998. – Vol. 352. – P. 837–853.

The PRESTO (Prevention of Restenosis with Tranilast and its Outcomes) protocol: A double-blind, placebo-controlled trial / D.Holmes, P.Fitzgerald, S.Goldberg [et al.] // American Heart Journal. – 2000. – Vol. 139 (Part 1). – P. 23–31.

The DECODE Study Group. Will new diagnostic criteria for diabetes mellitus change phenotype of patients with diabetes? Reanalysis of European epidemiological data // BMJ. – 1998. – No 317. – Р. 371–75.

Паньків В. І. Порушення вуглеводного обміну в клінічній практиці / Паньків В. І. // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – Т. 13, No 1. – С. 39–44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.