DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.1(227).187653

Алгоритм терапії пацієнтів з предіабетом, немедикаментозні та медикаментозні методи

N. A. Kravchun

Анотація


Результати низки клінічних досліджень засвідчили можливість профілактики цукрового діабету 2-го типу у пацієнтів з предіабетом за допомогою модифікації способу життя (дієта та/або фізичні навантаження) і фармакотерапії.

Немедикаментозна терапія відіграє величезну роль у осіб з ранніми порушеннями вуглеводного обміну – предіабетом. До немедикаментозних методів належить модифікація способу житя. Це одне із найскладніших завдань для пацієнта – відмова від стійких харчових звичок, дотримання низькокалорійної дієти, підвищення фізичної активності та підтримка оптимальної маси тіла за допомогою адекватного фізичного навантаження відбувається завжди важко. Тому в клінічній практиці програма зміни способу життя сприймається як складне завдання, і тільки у 30 % осіб з предіабетом може бути успішним методом лікування, і це пов’язано з низькою прихильністю пацієнтів до немедикаментозних методів лікування. Отже, оптимальним для досягнення лікувального ефекту є поєднання немедикаментозних і медикаментозних методів терапії.

Одним із найефективніших терапевтичних засобів для профілактики і запобігання конверсії предіабету в цукровий діабет 2-го типу є метформін. Терапевтичні ефекти метформіну – це результат дії препарату на чутливість до інсуліну на рівні печінки, м’язової та жирової тканин. Хоча домінуючим є вплив метформіну на гепатичну продукцію глюкози, саме комбінація ефектів препарату на рівні всіх цих тканин у цілому забезпечує його сприятливий фармакологічний профіль.

Медикаментозне лікування є обґрунтованим вибором як доповнення до дієти та фізичного навантаження у пацієнтів без достатньої клінічної відповіді на зміну способу життя. Користь від терапії повинна бути зіставною з безпечністю і переносимістю лікувальної дії.


Ключові слова


предіабет; цукровий діабет 2-го типу; метформін

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


DPP Research Group // N. Engl. J. Med. – 2002. – Vol. 346. – P. 393–403.

DPPOS. Lancet Diabetes Endocrinol. Published online September 14. – 2015.

Забелина В.Д. Предиабет: неотвратим ли переход в сахарный диабет? / В. Д. Забелина // Consilium Medicum. – 2018 – No 20 (1) – С. 46–53.

Подачина С. В. Ожирение: новые возможности терапии / С. В. Подачина, А. М. Мкртумян // Эффективная фармакотерапия. – 2013 – No 48 (5) – С. 56–63.

Standards of Medical Care in Diabetes – 2018 // Diabetes Care. – 2018. – No 41 (Supplement 1). – S1–S2.

Кравчун Н. А. Метформин – первый шаг в лечении сахарного диабета 2 типа / Н. А. Кравчун // Проблеми ендокринної патологiї. – 2012. – No 1. – С. 94–97.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.