DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.1(217).195457

Оцінка ефективності та безпеки препарату Олатропіл у комплексному лікуванні хронічних цереброваскулярних захворювань у пацієнтів високого і дуже високого серцево-судинного ризику

O. M. Barna, Ya. V. Korost, O. O. Alifer, V. O. Maleeva, Yu. I. Romanyuk

Анотація


Мета дослідження: оцінити ефективність препарату Олатропіл (АТ «Олайнфарм», Латвія) в комплексному лікуванні пацієнтів з хронічними цереброваскулярними захворюваннями високого та дуже високого серцево-судинного ризику (ССР).

Матеріали та методи. В одноцентрове рандомізоване контрольоване дослідження був включений 61 пацієнт з діагнозом артеріальна гіпертензія ІІ–ІІІ ступеня, що мали фактори ризику серцево-судинних захворювань, отримували стандартну антигіпертензивну терапію і були поділені на групи. Група порівняння (20 пацієнтів) отримувала пірацетам у дозі 0,4 г 3 рази на добу. Підгрупа А (помірного ССР) – 20 пацієнтів віком 40–60 років, які отримували комбінований препарат Олатропіл у дозі 1 капсула 3 рази на добу.

Підгрупа Б (високого ССР) – 21 пацієнт віком старше 60 років, які отримували Олатропіл у дозі 1 капсула 3 рази на добу.

Оцінку стану хворого проводили до лікування, на 30-й та 60-й день лікування. Ефективність лікування оцінювали на підставі динаміки нейропсихологічного обстеження та оцінки якості життя на підставі опитувальників з якості життя, САН, визначення рівня тривоги і депресії.

Результати. Додавання до антигіпертензивної терапії Олатропілу зумовило зменшення тривожності, покращення показників САН більшою мірою, ніж в у тих, хто отримував пірацетам. Більш значущий позитивний вплив на якість життя було отримано в підгрупі Б.

Висновки. Додавання до антигіпертензивної терапії церебропротектора Олатропілу дозволяє протягом 2 місяців достовірно покращити якість життя у пацієнтів з АГ ІІ і ІІІ ступенів, особливо у пацієнтів віку 60+, що сприяє їх тривалій соціальній активності.


Ключові слова


хронічні цереброваскулярні захворювання; артеріальна гіпертензія; якість життя; Олатропіл

Повний текст:

PDF

Посилання


Статинова Е.А. Комбинированная ноотропная терапия в лечении умеренных когнитивных расстройств [Текст] / Е. А. Статинова, С. А. Селезнёва // Український вісник психоневрології. – 2008. – Т. 16, вип. 3 (56). – С. 21–23.

Антипчук Е.Ю. Олатропил в лечении когнитивных нарушений у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы / Е.Ю. Антипчук, К.Н. Логановский, Н.Ю. Чупровская и др. // Укр. неврол. журн. – 2007. – No4. – С. 75–81.

Ярош А.К. Клинико-экспериментальная оценка церебропротективного действия Олатропила [Текст] / А.К. Ярош, Е.Т. Дудко, Л.А. Громов // Клінічна фармація. – 2005. – No1. – С. 12–15.

Морозова О.Г. Влияние Олатропила на когнитивные, вегетативные и психоэмоциональные показатели у лиц с хронической церебральной ишемией на фоне артериальной гипертензии / О.Г. Морозова, А.А. Ярошевский, Я.В. Липинская // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – No3. – С. 61–67.

ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA

Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.