Динаміка стану когнітивної функції, якості життя та ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка на фоні прийому фіксованої лікарської комбінації мельдонію та гамма

Автор(и)

  • L. G. Voronkov ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ
  • A. S. Solonovych ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ
  • A. E. Dudnik ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ
  • A. V. Liashenko ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.4(220).197118

Ключові слова:

хронічна серцева недостатність, когнітивна дисфункція, якість життя, нейропсихологічне тестування, Капікор, ендотелійзалежна вазодилатація

Анотація

Динаміка стану когнітивної функції, якості життя та ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка на фоні прийому фіксованої лікарської комбінації мельдонію та гамма-бутиробетаїну

Важливість корекції когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) визначається не лише мотивом покращення їх якості життя, а й необхідністю поліпшення прихильності до терапії та клінічного прогнозу. З цією метою ми застосували інноваційну лікарську комбінацію мельдонію з гамма-бутиробетаїном (Капікор), яку додавали до стандартної схеми лікування хворих з ХСН протягом чотирьох тижнів. Після вказаного лікування у досліджуваних спостерігали достовірне покращення показників когнітивної функції та якості життя, що також супроводжувалось суттєвим поліпшенням ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді за відсутності статистично достовірного впливу на рівень депресивних та тривожних проявів.

Біографії авторів

L. G. Voronkov, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ

Л. Г. Воронков

A. S. Solonovych, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ

А. С. Солонович

A. E. Dudnik, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ

Г. Є. Дудник

A. V. Liashenko, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ

А. В. Ляшенко

Посилання

Left ventricular dysfunction: a clue to cognitive impairment in older patients with heart failure / G. Zuccala, C. Cattel, E. Manes-Gravina [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. – 1997. – Vol. 63. – P. 509–512.

Bennett S. J. Cognitive deficits in patients with heart failure: A review of the literature / S. J. Bennett, M. J. Sauve // Journal of Cardiovascular Nursing. – 2003. – Vol. 18(3). – P. 219–242.

Alexandra M. Hajduk. Cognitive impairment and self-care in heart failure / Alexandra M. Hajduk // Clinical Epidemiology. – 2013. – Vol. 5. – P. 405–415.

Gaviria M. Cognitive impairment in patients with advanced heart failure and its implication on decision-making capacity / M. Gaviria, N. Pliskin, A. Kney // Congest Heart Fail. – 2011. – Vol. 17. – P. 175–179.

Cognitive impairment in heart failure: a systematic review of the literature / R. L. C. Vogels, P. Scheltens, J. M. Schroeder-Tanka, H. C. Weinstein // European Journal of Heart Failure. – 2007. – Vol. 9 (5). – P. 440–449.

Profile of cognitive impairment in chronic heart failure / R. L. C. Vogels, J. M. Oosterman, B. Van Harten [et al.] // Journal of the American Geriatrics Society. – 2007. – Vol. 55 (11). – P. 1764–1770.

Sohani Z. N. Does depression impact cognitive impairment in patients with heart failure? / Z. N. Sohani, Z. Samaan // Cardiol. Res. Pract. – 2012. DOI: 10.1155/2012/524325 Source: PubMed.

Relationship of depression to increased risk of mortality and rehospitalization in patients with congestive heart failure / W. Jiang, J. Alexander, E. Christopher [et al.] // Archives of Internal Medicine. – 2001. – No 161. – P. 1849–1856.

Воронков Л. Г. Когнітивна дисфункція при хронічній серцевій недостатності: механізми, наслідки, можливості корекції / Л. Г. Воронков, А. С. Солонович // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – No 2 – C. 39–46.

Петрищев И. Н. Дисфункция эндотелия. Причины, механизмы, фармакологическая коррекция / под ред. И. Н. Петрищева. – СПб., 2003. – 184 с.

Локшина А. Б. Легкие и умеренные когнитивные расстройства при дисциркуляторной энцефалопатии / А. Б. Локшина, В. В. Захаров // Неврологический журнал. – 2006. – Т. 11, Прил. 1. – С. 57–64.

Путилина М. В. Роль дисфункции эндотелия в формировании сосудистых когнитивных нарушений. Возможные терапевтические стратегии / М. В. Путилина, Ч. К. Донгак // Фарматека : медицинский журнал. – 2010. – No 12. – С. 39–45.

Cerebrovascular reactivity is impaired in patients with cardiac failure / D. Georgiadis, M. Sievert, S. Cencetti [et al.] // Eur. Heart J. – 2000. – Vol. 21. – P. 407–413.

Буквальцев В. И. Дисфункция эндотелия как интегральный фактор риска атеросклероза и возможности ее коррекции / В. И. Буквальцев, Т. В. Камышова, М. Б. Спасская // Клиническая фармакология. – 2002. – Т. 11, No 5. – С. 30–32.

Дамулин И. В. Когнитивные расстройства при дисметаболических и сосудистых поражениях головного мозга / И. В. Дамулин, Л. М. Антоненко / [Електронний ресурс] : – Режим доступу до журн.: www.mcxicor.ru/neurology/pdf/met20081.pdf. Загл. с экрана (18.02.17).

Michael J. Angel. Metabolic Encephalopathies / Michael J. Angel // Neurol. Clin. – 2011. – Vol. 29 (4). – P. 837–882.

Захаров В. В. Медикаментозная терапия деменции / В. В. Захаров, И. В. Дамулин, Н. Н. Яхно // Клин. фармакология и терапия. – 1994. – No 3. – С. 69–75.

Hardy J. A hundred years of Alzheimer’s disease research / J. Hardy // Neuron. – 2006. – Vol. 52. – P. 3–13.

Чистик Т. В. Холинергическая стратегия в лечении когнитивных нарушений при старении / Т. В. Чистик // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – No 2 (72). – С. 147–152.

Long-term ACE-inhibitor therapy in patients with heart failure or left-ventricular dysfunction: a systematic overview of data from individual patients / M. D. Flather, S. Yusuf, L. Kober [et al.] // Lancet. – 2000. – Vol. 355. – P.1575–1581.

Ignaro L. J. Experimental evidences of nitric oxide-dependent vasodilatory activity of nebivolol, a third generation beta-blocker / L. J. Ignaro // Blood Pressure. – 2004. –Vol.13, Suppl. 1. – P. 2–16.

For the Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study Group. Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure / M. Packer, A. J. S. Coats, M. B. Fowler [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2001. – Vol. 344. – P. 1651–1658.

Воронков Л. Г. Ендотелій-залежна вазодилатація та її прогностичне значення у хворих хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого щлуночка / Л. Г. Воронков, І. А. Шкурат, Є. М. Бесага // Укр. Кардіол. Журнал. – 2005. – No 6. – С. 86–89.

Hypothetical gamma-butyro-betaine esterase-dependent signal transduction system: possible link to mildronate action / I. Kalvinsh, A. Gutcaits, L. Bagdoniene [et al.] // Medical Hypotheses and Research. – 2006. – Vol. 3 (3). – P. 803–812.

Dambrova M. Mildronate: cardioprotective action through carnitine-lowering effect / M. Dambrova, E. Liepinsh, I. Kalvinsh // Trends Cardiovasc. Med. – 2002. – Vol. 12 (6). – P. 275–279.

Корекція дисфункції ендотелію як актуальний напрямок превентивної судинної медицини / Л. Г. Воронков, І. Д. Мазур, М. Р. Ільницька, Л. С. Вайда // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – No 1–2. – С. 5–6.

Сьяксте Н. И. Роль индукции NO в механизме действия цитопротектора Капикора – оригинального регулятора эндотелиальной функции / Н. И. Сьяксте, М. Я. Дзинтаре, И. Я. Калвиньш // Медичні перспективи. – 2012. – Т. XVII (2). – C. 1–7.

Миронова Е. Е. Сборник психологических тестов. Часть II: Пособие / Е. Е. Миронова. – Мн. : Женский институт ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Захаров В. В. Нейропсихологические тесты. Необходимость и возможность применения / В. В. Захаров // Consilium medicum. – 2011. – Т. 13, No 2. – С. 82–90.

Endothelium-dependent dilation in the systemic arteries of asymptomatic subjects relates to coronary risk factors and their interaction / D. S. Celermajer, K. E. Sorensen, C. Bull [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. – 1994. – Vol. 24 (6). – P. 1468–1474.

Путилина М. В. Дисфункции эндотелия и применение антиоксидантов при цереброваскулярных заболеваниях / М. В. Путилина // Consilium medicum. Неврология. – 2010. – No 1. – С. 15–17.

Endothelial dysfunction in patients with chronic heart failure is independently associated with increased incidence of hospitalization, cardiac transplantation, or death / D. Fischer, S. Rossa, U. Landmesser [et al.] // Eur. Heart. J. – 2005. – Vol. 26 (1). – P. 65–69.

Воронков. Л. Г. Прогрессирование хронической сердечной недостаточности: определяющая роль системных патофизиологических механизмов / Л. Г. Воронков // Серцева недостатність. – 2016. – Додаток No 2 – C. 6–11.

Regular physical exercise corrects endothelial dysfunction and improves exercise capacity in patients with chronic heart failure / R. Hambrecht, E. Fiehn, C. Weigl [et al.] // Circulation. – 1998. – Vol. 98. – P. 2709–2715.

A contemporary view on endothelial function in heart failure / E. Shantsila, B. J. Wrigley, A. D. Blann [et al.] // Eur. J. Heart. Fail. – 2012. – No 14 (8). – P. 873–81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ