Діабетична стопа: актуальність у практиці сімейної медицини та власний клінічний досвід

Автор(и)

  • V. M. Rudichenko Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
  • Yu. V. Antoniuk Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
  • D. O. Lazaryuk Київська міська клінічна лікарня No8, Київ

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.2(218).198288

Ключові слова:

цукровий діабет, ускладнення цукрового діабету, синдром діабетичної стопи, діабетична виразка, сімейна медицина, профілактика діабетичної стопи, ранні виявлення та спостереження, ампутації нижніх кінцівок

Анотація

Згідно зі статистичними даними стосовно поширеності цукрового діабету (ЦД) в світі до 2030 року очікується зростання цього показника до 439 млн осіб. Частота кардіоваскулярної захворюваності та смертності у пацієнтів з ЦД (за даними проведених клінічних досліджень) більша в 2–4 рази, ніж у осіб без ЦД. Дослідження також вказують, що наявність виразок стопи у пацієнтів з ЦД пов’язана з більшою смертністю таких осіб. Виразкування стопи залишається основною супутньою патологією та проявом діабету та уражає від 15% до 25% пацієнтів з ЦД 1-го та 2-го типу протягом їх життя. Актуальність вчасного спостереження таких пацієнтів обумовлена тим, що приблизно 85% всіх ампутацій нижніх кінцівок у пацієнтів з ЦД пов’язані з виразкою стопи. Вартість лікування виразок діабетичної стопи та ампутацій для системи охорони здоров’я – величезна. Проте, згідно з сучасними науковими даними, від 40% до 85% ампутацій при діабетичній стопі можна було б запобігти при ранньому виявленні та проведенні достатніх профілактичних заходів, таких як розвантажувальні заходи та поліпшення гігієни, з чим мають бути акцентовано ознайомлені лікарі первинної ланки. Класична патогенетична тріада синдрому діабетичної стопи включає ішемію, нейропатію та інфекцію. У статті наведено власні клінічні спостереження з численного досвіду відділення випадку діабетичної стопи, що супроводжується розгорнутою демонстративною симптоматикою, проведені у Київській міській клінічній лікарні No8, на базі якої авторами із застосуванням матеріалів пацієнта А. проводиться підготовка лікарів на додипломному етапі. Зокрема, пацієнт А., чоловік, 67  років, поступив до відділення зі скаргами на біль у правій нижній кінцівці, набряк та почервоніння правої ступні, що супроводжуються болем при ходьбі. Протягом двох місяців попередньо пацієнт страждав на біль у правій нижній кінцівці. Виражені трофічні розлади 4-го пальця правої стопи з’явились за місяць перед теперішнім поступленням. Хворому проведена операція: некректомія 4-го пальця правої стопи. На прикладі наведених матеріалів вважаємо доречним у процесі ви­кладання державною та англійською мовами студентам та інтернам застосовувати опис та аналіз поширених та рідкісних клінічних станів та аспектів їх лікування.

Біографії авторів

V. M. Rudichenko, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

В.М. РУДІЧЕНКО

Yu. V. Antoniuk, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Ю.В. АНТОНЮК

D. O. Lazaryuk, Київська міська клінічна лікарня No8, Київ

Д.О. ЛАЗАРЮК

Посилання

Антонюк Ю.В. Особливості розвитку пухлинного процесу на фоні підвищеного рівня катехоламінів при психоемоційному стресі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої всесвітньому дню здоров’я 2015 року, Київ, 7–8.04.2015. – С. 219.

Рудіченко В.М. Англомовні мережеві засоби при проведенні практичних занять англійською мовою у підготовці зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина» // Матеріали підсумкової LX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена 60-річчю ТДМУ), Тернопіль, 14.06.2017. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С.433–434.

Рудіченко В.М. Декстрокардія: актуальні клінічні аспекти в діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини // Ліки України плюс. – 2017. – No3. – С. 30–37.

Abbott C.A., Vileikyte L., Williamson S. et al. Multicenter study of the incidence of and predictive risk factors for diabetic neuropathic foot ulceration // Diabetes Care. – 1998. – Vol. 21. – P. 1071–1075.

Abbott R.D., Brand F.N., Kannel W.B. Epidemiology of some peripheral arterial findings in diabetic men and women: experiences from the Framingham Study // Am. J. Med. – 1990. – Vol. 88. – P. 376–381.

American Diabetes Association. Consensus development conference on diabetic foot wound care // Diabetes Care. – 1999. – Vol. 22. – P. 1354–1360.

Apelqvist J., Bakker K., van Houtum W.H. et al. International consensus and practical guidelines on the management and the prevention of the diabetic foot // Diabetes Metab. Res. Rev. – 2000. – Vol. 16, Suppl. 1. – S84–92.

Bakker K., Apelqvist J., Schaper N.C. Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot // Diabetes Metab. Res. Rev. – 2012. – Vol. 28, Suppl. 1. – P. 225–231.

Boulton A.J.M. The diabetic foot // Med. – 2006. – Vol. 34. – P. 87–90.

Boulton A.J., Armstrong D.G., Albert S.F. et al. Comprehensive foot examination and risk assessment // Endocr. Pract. – 2008. – Vol. 14. – P. 576–583.

Boulton A.J., Vileikyte L., Ragnarson-Tennvall G., Apelqvist J. The global burden of diabetic foot disease // Lancet. – 2005. – Vol. 366. – P. 1719–1724.

Daousi C., MacFarlane I.A., Woodward A. et al. Chronic painful peripheral neuropathy in an urban community: a controlled comparison of people with and without diabetes // Diabet. Med. – 2004. – Vol. 21. – P. 976–982.

Delbridge L., Ctercteko G., Fowler C. et al. The aetiology of diabetic neuropathic ulceration of the foot // Br. J. Surg. – 1985. – Vol. 72. – P. 1–6.

Frykberg R.G., Zgonis T., Armstrong D.G. et al. Diabetic foot disorders: a clinical practice guideline (2006 revision) // J. Foot Ankle Surg. – 2006. – Vol. 45, Suppl. – S1–66.

Gatling W., Tufail S., Mullee M.A. et al. Mortality rates in diabetic patients from a community-based population compared to local age/sex matched controls // Diabet. Med. – 1997. – Vol. 14. – P. 316–320.

Gordois A., Scuffham P., Shearer A. et al. The health care costs of diabetic peripheral neuropathy in the US // Diabetes Care. – 2003. – Vol. 26. – P. 1790–1795.

Jeffcoate W.J., Macfarlane R.M., Fletcher E.M. The description and classification of diabetic foot lesions // Diabet. Med. – 1993. – Vol. 10. – P. 676–679.

Jude E.B., Oyibo S.O., Chalmers N., Boulton A.J. Peripheral arterial disease in diabetic and nondiabetic patients: a comparison of severity and outcome // Diabetes Care. – 2001. – Vol. 24. – P. 1433–1437.

Khanolkar M.P., Bain S.C., Stephens J.W. The diabetic foot // Q.J.M. – 2008. – Vol. 101. – P. 685–695.

Lavery L.A., Armstrong D.G., Vela S.A. et al. Practical criteria for screening patients at high risk for diabetic foot ulceration // Arch. Intern. Med. – 1998. – Vol. 158. – P. 157–162.

LeQuesne P., Parkshouse N., Faris I. Neuropathy / The management of the diabetic foot, ed. by Faris I. // Churchill Livingstone. – 1991. – 41.

Moss S.E., Klein R., Klein B.E. The prevalence and incidence of lower extremity amputation in a diabetic population // Arch. Intern. Med. – 1992. – Vol. 152. – P. 610–616.

Palumbo P.J., Melton L.J. Peripheral vascular disease and diabetes // Diabetes Am. – 1995. – Vol. 2. – P. 401–408.

Pecoraro R.E., Reiber G.E., Burgess E.M. Pathways to diabetic limb amputation. Basis for prevention // Diabetes Care. – 1990. – Vol. 13. – P. 513–521.

Yudovsky 5. Pecoraro R.E., Reiber G.E., Burgess E.M. Pathways to diabetic limb amputation. Basis for prevention // Diabetes Care. – 1990. – Vol. 13. – P. 513–521.

Pinto A., Tuttolomondo A., Di Raimondo D. et al. Cardiovascular risk profile and morbidity in subjects affected by type 2 diabetes mellitus with and without diabetic foot // Metab. – 2008. – Vol. 57. – P. 676–682.

Pinto A., Tuttolomondo A., Di Raimondo D. et al. Ischemic stroke in patients with diabetic foot // Int. Angiol. – 2007. – Vol. 26. – P. 266–269.

Ramsey S.D., Newton K., Blough D. et al. Incidence, outcomes, and cost of foot ulcers in patients with diabetes // Diabetes Care. – 1999. – Vol. 22. – P. 382–387.

Reiber G.E. Epidemiology of foot ulcers and amputations in the diabetic foot / The Diabetic Foot, ed. by Bowker J.H., Pfeifer M.A. Mosby. – 2001. – P. 13–32.

Reiber G.E. The epidemiology of diabetic foot problems // Diabet. Med. – 1996. – Vol. 13, Suppl. 1. – S6–11.

Reiber G.E., Vileikyte L., Boyko E.J. et al. Causal pathways for incident lower-extremity ulcers in patients with diabetes from two settings // Diabetes Care. – 1999. – Vol. 22. – P. 157–162.

Shaw J.E., Sicree R.A., Zimmet P.Z. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030 // Diabetes Res. Clin. Pract. – 2010. – Vol. 87. – P. 4–14.

Shearer A., Scuffham P., Gordois A., Oglesby A. Predicted costs and outcomes from reduced vibration detection in people with diabetes in the US // Diabetes Care. – 2003. – Vol. 26. – P. 2305–2310.

Tuttolomondo A., Maida C., Pinto A. Diabetic foot syndrome: Immune-inflammatory features as possible cardiovascular markers in diabetes // World J. Orthop. – 2015. – Vol. 6. – P. 62–76.

Wild S., Roglic G., Green A. et al. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030 // Diabetes Care. – 2004. – Vol. 27. – P. 1047–1053.

Yudovsky D., Nouvong A., Pilon L. Hyperspectral imaging in diabetic foot wound care // J. Diabetes Sci. Technol. – 2010. – Vol. 4. – P. 1099–1113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-14

Як цитувати

Rudichenko, V. M., Antoniuk, Y. V., & Lazaryuk, D. O. (2018). Діабетична стопа: актуальність у практиці сімейної медицини та власний клінічний досвід. Ліки України, (2(218), 57–62. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.2(218).198288

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ