DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.3(219).198452

На чому ґрунтується свідомий вибір психотропного препарату лікарем-інтерністом (на прикладі есциталопраму)

O. O. Khaustova

Анотація


Актуальність проблеми надання допомоги пацієнтам з депресивними і тривожними розладами в первинній медичній мережі невпинно зростає, що великою мірою обумовлено високою коморбідністю багатьох хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ) (серцево-судинних і хронічних респіраторних захворювань, раку, діабету тощо) з цими психічними розладами. Коморбідність соматичної та психічної патології потребує спільних зусиль психіатрів і лікарів-інтерністів, а терапевтична тактика залежить від того, яка патологія на даному етапі є провідною.

Матеріали та методи. Нами було проведено пошук джерел першого-третього рівня за ключовими словами (депресія, тривога, хронічні неінфекційні захворювання, коморбідність, лікування, фармакотерапія) в базах даних Google Scholar, PubMed, CrossRef. Всього проаналізовано 128 джерел, до остаточного аналізу взято 48 джерел.

Результати. За міжнародними стандартами курації пацієнтів з депресивними і тривожними розладами, оптимальною тактикою лікування є поєднання фармакотерапії і психотерапії. За стандартом NICE, психотерапія вважається першою лінією терапії тривожних розладів; вона є також невід’ємною складовою терапії депресії. Правила для терапії депресивного розладу, що також доречні в терапії ТДР, передбачають: встановлення діагнозу за відповідними критеріями з вікористанням тестів в поєднанні з клінічним підходом; оцінку тяжкості депресії, факторів стресу, коморбідності, суїцидального ризику; встановлення терапевтичного альянсу з пацієнтом, проведення психоосвіти пацієнта і членів його родини з проблеми депресії/тривоги/ТДР; вибір типу терапії (амбулаторно / стаціонарно) в залежності від тяжкості розладу і проведення індивідуалізованої терапії в адекватній дозі і тривалості лікування для досягнення ремісії. Більшість міжнародних настанов рекомендують використання препаратів-дженериків СІЗЗС як терапію першої лінії на підставі оптимального поєднання ефективності, переносимості, співвідношення ризик /користь і ціни препарату. Причому, за наявності у пацієнта одночасно депресії і тривоги першою необхідно лікувати депресію. Есциталопрам може бути препаратом першої лінії для лікування депресивних (ВДР) і тривожних розладів (панічних розладів з/ без агорафобією, соціальних тривожних розладів, генералізованих тривожних розладів, обсесивно-компульсивних розладів) зі сприятливим профілем безпеки, в тому числі в порівнянні з іншими СІЗЗС. Перевагу при застосуванні в реальній клінічній практиці мають генеричні препарати есциталопраму з доведеною біоеквівалентністю, серед яких своє місце посідає Медопрам.

Висновки. Ефективна терапія психічних розладів в первинній мережі має одночасно ґрунтуватися на міжнародних стандартах і враховувати реальний клінічний досвід, поєднувати психотерапію і фармакотерапію, підставою для вибору якої є поєднання ефективності, переносимості, співвідношення ризик /користь і вартості ліків.


Ключові слова


депресія; тривога; хронічні неінфекційні захворювання; коморбідність; лікування; фармакотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Нулевая версия проекта Глобального плана действий по охране психического здоровья 2013–2020, версия от 27 августа 2012.

Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні / Інформаційно-аналітичний огляд за 2008–2012 рр. – К., 2013. – 202 с.

Хаустова О. О. Самогубства та побутова смертність в Україні: підсумки 2012 року / О. О. Хаустова // Укр. вісник психоневрології. – 2013. – Т. 21, вип. 4 (77). – С. 12–18.

Марута Н. А. Депрессии в общемедицинской практике (справочное пособие для врачей первичной медико-санитарной сети) / Н. А. Марута, Л. Н. Юрьева, А. И. Мамчур. – К., 2009. – 30 с.

Чабан О. С. Депрессия / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, О. О. Жабенко. – К., 2011. – 120 с.

Терапия антидепресантами и другие методы лечения депрессивных расстройств. Доклад Рабочей группы CINP на основе обзора доказательных данных. – К. : ЧП ВМБ, 2009. – 216 с.

Проблемні питання в курації психічних розладів у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями / О. М. Дзюба, О. О. Хаустова, О. В. Бушинська [та ін.] // Архів психіатрії. – 2013. – Т. 19, No 2 (73). – С. 31–34.

Community-based prevention programs for anxiety and depression in youth: a systematic review / E. Pallister, S. Smale, I. B. Hickie [et al.] // J. Prim. Prev. – 2010. – Vol. 31 (3). – Р. 139–170.

Munoz R. F. Major depression can be prevented / R. F. Munoz, W. R. Beardslee, Y. Leykin // Am. Psychol. – 2012. – Vol. 67 (4). – Р. 285–295.

Prevention of major depression / P. Cuijpers, F. Smit, A. Z. Barrera [et al.] // Annu. Rev. Clin. Psychol. – 2010. – Vol. 6. – Р. 181–212.

Чабан О. С. Депресія: розуміння, лікування сьогодні та завтра / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // Міжнар. психіатр., психотерапевт. та психоаналіз. журн. – 2012. – Т. 6, No 2 (18). – С. 20–26.

Papakostas G. I. The efficacy, tolerability, and safety of contemporary antidepressants / G. I. Papakostas // The Journal of clinical psychiatry. – 2010. – No. 71. – P. e03-e03.

Collaborative care for depression and anxiety problems / J. Archer, P. Bower, S. Gilbody [et al.] // Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2012. – No. 10.

Waugh J. Escitalopram: a review of its use in the management of major depressive and anxiety disorders / J. Waugh, K. L. Goa // CNS Drugs. – 2003. – No 17(5). – Р. 343–362.

Kasper S. Escitalopram in the long-term treatment of major depressive disorder in elderly patients / S. Kasper, O. M. Lemming, H. de Swart // Neuropsychobiology. – 2006. – Т. 54, No 3. – Р. 152–159.

Hirschfeld R. M. A. Newer antidepressants: review of efficacy and safety of escitalopram and duloxetine / R. M. A. Hirschfeld, L. A. Vornik // The Journal of clinical psychiatry. – 2004. – Т. 65. – Suppl 4. – Р. 1478–52.

Kirino E. Escitalopram for the management of major depressive disorder: a review of its efficacy, safety, and patient acceptability / E. Kirino // Patient Prefer Adherence. – 2012. – Т. 6. – Р. 853–861.

Wade A. Escitalopram 10 mg/day is effective and well tolerated in a placebo-controlled study in depression in primary care / A. Wade, O. M. Lemming, K. B. Hedegaard // International clinical psychopharmacology. – 2002. – Т. 17, No 3. – Р. 95–102.

Guidance on Escitalopram Oxalate. – FDA (May 2008).

Forest Pharmaceuticals, Inc. Lexapro (escitalopram oxalate) tablets and oral solution prescribing information. St. Louis, MO,2011 May.

Forest Pharmaceuticals, Inc. Celexa (citalopram hydrobromide) prescribing information. – St. Louis, MO, 2002.

Miller A. H. Is C-reactive protein ready for prime time in the selection of antidepressant medications? / A. H. Miller, M. H. Trivedi, M. K. Jha // Psychoneuroendocrinology. – 2017. – Т. 84. – Р. 206.

Can C-reactive protein inform antidepressant medication selection in depressed outpatients? Findings from the CO-MED trial / M. K. Jha [et al.] // Psychoneuroendocrinology. – 2017. – Т. 78. – Р. 105–113.

Baldwin D. S. Escitalopram: efficacy and tolerability in the treatment of depression / D. S. Baldwin // Hospital medicine (London, England: 1998). – 2002. – Т. 63. – No. 11. – Р. 668-671.

Escitalopram in the treatment of social anxiety disorder Randomised, placebo-controlled, flexible-dosage study / S. Kasper [et al.] // The British Journal of Psychiatry. – 2005. – Т. 186, No 3. – Р. 222–226.

Bose A. Escitalopram in the acute treatment of depressed patients aged 60 years or older / A. Bose, D. Li, C. Gandhi // The American Journal of Geriatric Psychiatry. – 2008. – Т. 16, No 1. – Р. 14–20.

Leonard B. Review: Escitalopram—translating molecular properties into clinical benefit: reviewing the evidence in major depression / B. Leonard, D. Taylor // Journal of Psychopharmacology. – 2010. – Т. 24, No 8. – Р. 1143–1152.

Чабан О. С. Эсциталопрам (ципралекс) в монотерапии при депрессивных расстройствах различного генеза / О. С. Чабан, Е. А. Хаустова, Е. П. Венгер // Архів психіатрії. – 2005. – Т. 11, No 2. – С. 240–245.

Rapaport M. H. Escitalopram continuation treatment prevents relapse of depressive episodes / M. H. Rapaport, A. Bose, H. Zheng // Journal of Clinical Psychiatry. – 2004. – Т. 65, No 1. – Р. 44–49.

Чабан О. С. Ципралекс: терапия депрессии у психосоматических пациентов / О. С. Чабан, Е. А. Хаустова // Психічне здоров’я. – 2006. – No 4 (13). – С. 83–88.

Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatmens meta-analysis / A. Cipriani [et al.] // Lancet. – 2009. – No 373. – Р. 746–758.

Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis / A. Cipriani [et al.] // The Lancet. – 2018. – Vol. 391, Iss. 10128. – P. 1357–1366.

Dhillon S. Эсциталопрам. Обзор по применению препарата при лечении тревожных расстройств (часть I) / S. Dhillon, L. J. Scott, G. L. Ploster // Психиат. и психофармакотер. – 2007. – No 3.

Escitalopram in the treatment of panic disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial / Stahl S. M. [et al.] // Journal of Clinical Psychiatry. – 2003. – Т. 64, No 11. – Р. 1322–1327.

Escitalopram in the treatment of generalized anxiety disorder: Double‐blind, placebo controlled, flexible‐dose study / Davidson J. R. T. [et al.] // Depression and anxiety. – 2004. – Т. 19, No 4. – Р. 234–240.

Efficacy and tolerability of escitalopram in 12‐and 24‐week treatment of social anxiety disorder: Randomised, double‐blind, placebo‐controlled, fixed‐dose study / Lader M. [et al.] // Depression and anxiety. – 2004. – Т. 19, No. 4. – Р. 241–248.

Escitalopram in obsessive–compulsive disorder: a randomized, placebo-controlled, paroxetine-referenced, fixed-dose, 24-week study / D. J. Stein [et al.] // Current medical research and opinion. – 2007. – Т. 23, No 4. – Р. 701–711.

Efficacy of drug treatments for generalised anxiety disorder: systematic review and meta-analysis / D. Baldwin, R. Woods, R. Lawson, D. Taylor // BMJ. – 2011. – No 342. – Р. d1718.

Improvement of quality of life in panic disorder with escitalopram, citalopram, or placebo / B. Bandelow [et al.] // Pharmacopsychiatry. – 2007. – No 40.4. – Р. 152–156.

Rush A. J. Escitalopram in clinical practice: Results of an open‐label trial in a naturalistic setting / A. J. Rush, A. Bose // Depression and anxiety. – 2005. – Т. 21, No 1. – Р. 26–32.

Escitalopram in obsessive-compulsive disorder: a randomized, placebo-controlled, paroxetine-referenced, fixed-dose, 24-week study / D. J. Stein [et al.] // Current medical research and opinion. – 2007. – Т. 23, No 4. – Р. 701–711.

Escitalopram prevents relapse of obsessive-compulsive disorder / N. A. Fineberg [et al.] // European Neuropsychopharmacology. – 2007. – Т. 17, No 6. – Р. 430–439.

Escitalopram therapy for major depression and anxiety disorders / D. S. Baldwin, E. H. Reines, C. Guiton, E. Weiller // Ann Pharmacother. – 2007. – No 41. – Р. 1583–1592.

Wade A. A comparative study of the efficacy of acute and continuation treatment with escitalopram versus duloxetine in patients with major depressive disorder / A. Wade, K. Gembert, I. Florea // Curr Med Res Opin. – 2007. – No 23. – Р. 1605–1614.

Anders M. A surveillance study of escitalopram treatment of depressed patients / M. Anders, I. Tuma, H. A. Rösslerova // Expert Opin Pharmaco. – 2008. – No 9. – Р. 1–6.

Ципралекс (эсциталоапрам) при лечении тяжелых эндогенных депрессий: особенности терапевтической эффективности и переносимости / Л. И. Абрамова, И. В. Олейчик, Н. Н. Иванец [и др.] // Психиатр. и психофрмакотер. – 2007. – Т. 09, No 2. –Р. 48–53.

Effects of escitalopram in prevention of depression in patients with acute coronary syndrome (DECARD) / B. H. Hansen, J. A. Hanash, A. Rasmussen [et al.] // Journal of psychosomatic research. – 2012. – No 72 (1). – Р. 11–16.

Medochemie. Data on file.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.