DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.3(219).198453

Фармакокінетичний підхід до персоналізації антигіпертензивної фармакотерапії

S. A. Gridina, T. M. Grigoryeva, S. V. Povetkin, N. G. Filippenko

Анотація


Проведено дослідження, присвячене оцінці впливу фенотипу окислювального метаболізму на вираженість фармакодинамічного ефекту на фоні застосування комбінованої гіпотензивної терапії у хворих з артеріальною гіпертензією високого та дуже високого ризику. Виконані розрахунки підтвердили прямо пропорційну залежність між рівнем зниження артеріального тиску та фенотипом окислювального метаболізму. При цьому у пацієнтів з повільним фенотипом фіксована комбінація амлодипіну і лізиноприлу (препарат Екватор) чинила достовірно більш виражений антигіпертензивний ефект, порівняно з вільним сполученням використаних препаратів.


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту; фенотип окислювального метаболізму; амлодипін; лізиноприл

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Арчаков А. И. Цитохромы Р-450, лекарственная болезнь и персонифицированная медицина / А. И. Арчаков // Клиническая ме дицина. – 2008.–No 4.–С. 4–8.

Метаболизм лекарственных средств. Научные основы персонализированной медицины : руководство для врачей / В. Г. Кукес, С. В. Грачев, Д. А. Сычев, Г. В. Раменская. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.

Кукес В. Г. Методология персо- нализированной медицины: старые идеи и новые возможности / В. Г. Кукес, Н. Р. Палеев, Д. А. Сычев // Врач. – 2008. – No 1. – С. 3–6.

Холодов Л. Е. Клиническая фармакокинетика / Л. Е. Холодов, В. П. Яковлев. – М. : Медицина, 1985.

www.drugbank.ca/drugs/DB00381.

Metabolism and kinetics of amlodipine in man / A. P. Beresford, D. McGibney, M. J. Humphrey [et al.] // Xenobiotica. – 1988. – Vol. 18, No 2. – P. 245–254.

Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов. – М., 2010.

Холодов Л. Е. Фармакокинетика, фармакодинамика и биоформация антиаритмических препаратов / Л. Е. Холодов, М. Г. Глезер, Р. В Махарадзе. – Тбилиси : Ганатлеба, 1988.

Reliability and predictive value of salivary theophylline levels / M. Jaber, A. T. Schneider, S. Goldstein [et al.] // Ann. Allergy. 1987. – Vol. 58. No 2. – P. 105–108.

Knott C., Bateman M., Reynolds F. Do saliva concentrations predict plasma unbound theophylline concentrations? A problem re-examined // Br. J. Clin. Pharmacol. 1984. – Vol. 17, No 1. – P. 9–14.

Боровиков В. STATISTICA. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В. Боровиков, П. Боровиков. – М. : ФИЛИНЪ, 1997.

Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. – М. : Практика, 1999.

www.drugbank.ca/drugs/DB00722.

www.drugbank.ca/drugs/DB00178.

Фармакогенетика, фармакогеномика в свете проблем, свя- занных с эссенциальной артериальной гипертонией / А. В. Тимофеева, Л. Е. Горюнова, Г. Л. Хаспеков и др. // Кардиологический вестник. – 2007. – Т. 2. No 1. – С. 5–12.

Хохлов А. Л. Критерии эффективности амлодипина при артериальной гипертонии в сочетании с сахарным диабетом 2 типа путем применения острых лекарственных проб / А. Л. Хохлов, Ю. В. Прохорова, Е. Г. Лилеева // Качественная клиническая практика. – 2011. – No 1. – С. 39–43.

Возможности персонализации фармакотерапии у больных кардиологического профиля / Н. Г. Филиппенко, С. В. Поветкин, Г. С. Маль и др. // Кардиосоматика. – 2011. – No 2. – С. 58–62.

Майорова О. А. Фармакогенетика: индивидуальные особенности метаболизма лекарственных веществ / О. А. Майорова // Качественная клиническая практика. – 2002. – No 4. – С. 2–10.

Вальдман Е. А. Проблемы внедрения достижений фармакогеномики / Е. А. Вальдман // Ремедиум. – 2008. – No 3. – С. 5–9.

Pharmacogenetic association of the NPPA T2238C genetic variant with cardiovascular disease outcomes in patients with hypertension / Lynch A.I., Boerwinkle E., Davis B.R. [et al.] // JAMA. – 2008. – Vol. 299, No 3. – P. 296–307.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.