DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.5-6(221-2).199549

Синдром Вольфа – Паркінсона – Уайта

V. I. Tseluiko, N. E. Mishchuk

Анотація


У статті йдеться про синдром Вольфа – Паркінсона – Уайта (WPW), який є одним із варіантів передзбудження шлуночків. Передзбудження шлуночків означає, що міокард шлуночків активується передсердним імпульсом раніше, ніж очікувалось би при входженні імпульсу в шлуночки через нормальну спеціалізовану провідну систему.

Описані етіологія, патофізіологія, епідеміологія даного захворювання, наведені методи діагностики та діагностичний алгоритм передзбудження шлуночків, вірогідні ускладнення. Висвітлені питання лікування при синдромі WPW – фармакологічного і немедикаментозного, алгоритм невідкладної допомоги при появі порушень серцевого ритму, заходи профілактики повторних епізодів аритмії у хворих з синдромом WPW. Також наведені рекомендації Робочої групи щодо порушень ритму серця Асоціації кардіологів України (2016) з тривалого лікування пацієнтів з аритмією при наявності додаткових шляхів проведення.

На доповнення наведено клінічний випадок у якості клінічної задачі з діагностики даного захворювання.


Ключові слова


синдром WPW; передзбудження шлуночків; порушення серцевого ритму; фармакологічне і немедикаментозне лікування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Аритмии сердца : руководство для врачей / М. С. Кушаковский. – 3-е изд., испр.

и доп. – СПб. : ООО «Издательство Фолиант», 2004.– 672 с.: ил.

A new approach to confirming or excluding ventricular pre-exitation on a 12-lead

ECG / M. Eisenberger, N. C. Davidson, D. M. Todd [et al.] // Europace. – 2010. –

No. 12. – P. 119–123.

Randomised evaluation of modified Valsalva effectiveness in re0entrant

tachycardias (REVERT) study / A. Appelboam, A. D. Reuben, C. Mann [et al.] // BMJ

Open. – 2014. – No. 4. – Р. e004525.

EHRA consensus document on the management of supraventricular arrhythmias.

Europace – 2017. – No. 19. – Р. 465–511.

ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With

Supraventricular Tachycardia: Executive Summary: A Report of the American

College of Cardiology / American Heart Association Task Force on Clinical Practice

Guidelines and the Heart Rhythm Society. – 2016 – No. 133 (14). – Р.e471–505.

Класифікація, стандарти діагностики та лікування порушень ритму

і провідності серця. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації

кардіологів України / Додаток до журналу «Аритмологія». – 2016. – № 3.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.