Синдром Вольфа – Паркінсона – Уайта

Автор(и)

  • V. I. Tseluiko Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків
  • N. E. Mishchuk Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.5-6(221-2).199549

Ключові слова:

синдром WPW, передзбудження шлуночків, порушення серцевого ритму, фармакологічне і немедикаментозне лікування

Анотація

У статті йдеться про синдром Вольфа – Паркінсона – Уайта (WPW), який є одним із варіантів передзбудження шлуночків. Передзбудження шлуночків означає, що міокард шлуночків активується передсердним імпульсом раніше, ніж очікувалось би при входженні імпульсу в шлуночки через нормальну спеціалізовану провідну систему.

Описані етіологія, патофізіологія, епідеміологія даного захворювання, наведені методи діагностики та діагностичний алгоритм передзбудження шлуночків, вірогідні ускладнення. Висвітлені питання лікування при синдромі WPW – фармакологічного і немедикаментозного, алгоритм невідкладної допомоги при появі порушень серцевого ритму, заходи профілактики повторних епізодів аритмії у хворих з синдромом WPW. Також наведені рекомендації Робочої групи щодо порушень ритму серця Асоціації кардіологів України (2016) з тривалого лікування пацієнтів з аритмією при наявності додаткових шляхів проведення.

На доповнення наведено клінічний випадок у якості клінічної задачі з діагностики даного захворювання.

Біографії авторів

V. I. Tseluiko, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків

В. І. Целуйко

N. E. Mishchuk, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків

Н. Є. Міщук

Посилання

Аритмии сердца : руководство для врачей / М. С. Кушаковский. – 3-е изд., испр.

и доп. – СПб. : ООО «Издательство Фолиант», 2004.– 672 с.: ил.

A new approach to confirming or excluding ventricular pre-exitation on a 12-lead

ECG / M. Eisenberger, N. C. Davidson, D. M. Todd [et al.] // Europace. – 2010. –

No. 12. – P. 119–123.

Randomised evaluation of modified Valsalva effectiveness in re0entrant

tachycardias (REVERT) study / A. Appelboam, A. D. Reuben, C. Mann [et al.] // BMJ

Open. – 2014. – No. 4. – Р. e004525.

EHRA consensus document on the management of supraventricular arrhythmias.

Europace – 2017. – No. 19. – Р. 465–511.

ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With

Supraventricular Tachycardia: Executive Summary: A Report of the American

College of Cardiology / American Heart Association Task Force on Clinical Practice

Guidelines and the Heart Rhythm Society. – 2016 – No. 133 (14). – Р.e471–505.

Класифікація, стандарти діагностики та лікування порушень ритму

і провідності серця. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації

кардіологів України / Додаток до журналу «Аритмологія». – 2016. – № 3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-25

Номер

Розділ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ