DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.8(224).199818

Комбінована антигіпертензивна терапія за рекомендаціями Європейського товариства з гіпертензії та Європейського товариства кардіологів (ESH/ESC 2018)

M. М. Dolzhenko, V. A. Nesukai, S. A. Bondarchuk, O. V. Shershneova

Анотація


У статті з позицій доказової медицини розглядається питання вибору антигіпертензивної терапії для пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) та коморбідними станами. Визначено рівні нормального артеріального тиску (АТ) та критерії класифікації АГ за ступенем і стадією захворювання. Висвітлено питання стосовно факторів ризику АГ. Розглянуто показники артеріального тиску, отримані при офісному та домашньому вимірюваннях. Враховуючи внесок емоційного фактора в розвиток та становлення АГ, наголошено на обов’язковій необхідності модифікації способу життя, яка може запобігти переходу з високого нормального АТ в АГ 1 ступеня.

Наголошено, що згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів 2018 року монотерапія антигіпертензивними препаратами рекомендована лише пацієнтам з низьким кардіоваскулярним ризиком при 1 стадії АГ або особам, яким виповнилося 80 років. Розглянуто класи антигіпертензивних препаратів та їх поєднання. Наведено аргументи на користь призначення фіксованих комбінацій антигіпертензивних препаратів. На прикладі комбінації еналаприлу з індапамідом наведено докази переваги комбінованої антигіпертензивної терапії та можливості, за необхідності, корекції дози компонентів самим пацієнтом. Така корекція можлива завдяки наявності в продажі комбінованих антигіпертензивних лікарських засобів з окремим вмістом кожного препарату


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; антигіпертензивна терапія; фіксовані комбінації

Повний текст:

PDF

Посилання


Joint National Committee 8 report: How it differ from JNC 7 // International Journal

of Applied Basic Medacal Research. – 2014. – No. 4 (2). – Р. 61–62.

ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension //

European Heart Journal. – 2013. – No. 34. – Р. 2159–2219.

ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA

guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood

pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart

Association Task Force on Clinical Practice Guidelines // Hypertension. – 2018. –

Vol. 71, No. 6. –P. 13–115.

ESC/ESH Guidelines for themanagement of arterial hypertension //

European Heart Journal. – 2018. – Vol. 39, Issue 33. – P. 3021–3104.

CATCH investigators. Comparative effects of candesartan and enalapril on left

ventricular hypertrophy in patients with essential hypertension: the candesartan

assessment in the treatment of cardiac hypertrophy (CATCH) study / C. Cuspidi,

M. L. Muiesan, L. Valagussa [et al.] // J. Hypertens. – 2002. – No. 20 (11). –

Р. 2293–2300.

Effects of once-daily angiotensin-converting enzyme inhibition and calcium channel

blockade-based antihypertensive treatment regimens on left ventricular hypertrophy and diastolic filling in hypertension: the prospective randomized enalapril study

evaluating regression of ventricular enlargement (preserve) trial / R. B. Devereux,

V. Palmieri, N. Sharpe [et al.] // Circulation. – 2001. – No. 104 (11). – Р. 1248–

The Effect of Nisoldipine as Compared with Enalapril on Cardiovascular Outcomes

in Patients with Non-Insulin-Dependent Diabetes and Hypertension / O. Raymond,

M. D. Estacio, W. Barrett [et al.] // N. Engl. J. Med. – 1998. – No. 338. – Р. 645–652.

The SOLVD Investigators. Effect of Enalapril on Survival in Patients with Reduced Left

Ventricular Ejection Fractions and Congestive Heart Failure // N. Engl. J. Med. –

– No. 325. – Р. 293–302.

CONSENSUS Trial Study Group.Effects of enalapril on mortality in severe

congestive heart failure. Results of the Cooperative North Scandinavian Enalapril

Survival Study (CONSENSUS) // N. Engl. J. Med. – 1987 – No. 316 (23). –

Р. 1429–1435.

Comparison of enalapril versus captopril on left ventricular function and survival

three months after acute myocardial infarction (the «PRACTICAL» study) / S. G. Foy,

I. G. Crozier, J. G. Turner [et al.] // Am. J. Cardiol. – 1994. – No. 73 (16). –

Р. 1180–1186.

PATS Collaborating Group. Post-stroke antihypertensive treatment study. A

preliminary result // Chin. Med. J. (Engl.). – 1995. – No. 108 (9). – Р. 710–717.

Ткаченко В. І. Аналіз медичного стану пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

та його впливу на розвиток ускладнень / В. І. Ткаченко, Б. М. Маньковський,

М. М. Долженко // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. – № 8. –

С. 18–24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.