DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.8(224).199847

Порівняльне рандомізоване контрольоване дослідження впливу когніфену на синдром помірного когнітивного розладу в хворих на артеріальну гіпертензію

I. L. Kechin

Анотація


Вивчено і проведено порівняння впливу місячного прийому препаратів когніфен (33 пацієнти) і фезам (33 пацієнти) на тлі антигіпертензивної терапії (комбінований препарат триплекс) на психофізіологічний стан, когнітивні функції і динаміку кровотоку в брахіоцефальних артеріях у хворих на АГ з неускладненими церебральними гіпертензивними кризами, асоційованими з гіпертензивним ремоделюванням брахіоцефальних артерій, в порівнянні з контролем (33 студенти). Когнітивний розлад діагностували за допомогою методик САН, Спілбергера– Ханіна, Мюнстерберга, визначення особистісної та ситуативної тривожності. Ремодулювання брахіоцефальних артерій і стан кровотоку визначали за допомогою дуплексної доплерографії. АТ вимірювали «офісним методом». Досліджено основні гемодинамічні, електрофізіологічні показники центральної гемодинаміки. Встановлено, що когніфен нормалізує показники екстракраніального кровотоку, перебудовуючи турбулентний кровотік в ламінарний, що клінічно проявлялося в припиненні цефалгії у всіх обстежуваних до кінця першого тижня спостереження. На тлі зниження особистісної та ситуаційної тривожності нормалізувалися самопочуття і сон, покращилися короткочасна і довгострокова пам’ять, концентрація уваги, підвищилися загальна і денна активність та настрій. Побічних ефектів, які б призвели припинення лікування, не виявлено. У 28 пацієнтів, що приймали фезам, відзначалася денна сонливість.


Ключові слова


препарати нейрометаболічної дії; когніфен; фезам; помірний когнітивний розлад; психофізіологічний стан; динаміка кровотоку в брахіоцефальних артеріях; артеріальна гіпертензія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Фойгт Н. А. Тривалість життя в похилому віці: еволюція, сучасні перспективи :

монографія / Н. А. Фойгт. –К. Ін-т економіки АН України, 2002. – 435 с.

Бачинская Н. Ю. Синдром мягкого когнитивного снижения у лиц старшего возраста /

Н. Ю. Бачинская // Журнал АМН Украины. – 2014. – Т. 10.№3. – С. 555–562.

WiesmannM.Hypertension,cerebrovascularimpairmentandcognitivedeclineinagedAβPP/PS1

mice/М.Wiesmann,V.Zerbi,D.Jansen//Theranostics.–2017.–Vol.7,№5.–Р.1277–1289.

Tadic M. Hypertension and cognitive dysfunction in elderly: blood pressure

management for this global burden / M. Tadic, C. Cuspidi, D. Hering // BMC

Cardiovasc Disord. – 2016. – Vol. 16. – Р. 208–211.

Walker K. A. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28299725 / K. A. Walker,

M. C. Power, R. F. Gottesman // Curr Hypertens Rep. – 2017. – № 19 (3). – Р. 24.

Бачинская Н. Ю. Холинэргическая терапия при болезни Альцгеймера / Н. Ю.

Бачинская // Сімейна медицина. – 2004. – № 2. – С. 54–57.

Yeffrey S. New guidelines on screening for cognitive impairment 2013 [Електронний

ресурс] / S. Yeffrey // Jornal Alzheimer’s & Dementia. – 2013. – № 9. – Р.

–150. Режим доступу: htpp://www.medscape.com/viewarticle/776548/

Hypertension and mild cognitive impairment / C. Sierra, M. Doménech, M. Camafort,

A. Coca // Curr Hypertens Rep. – 2012. – Vol. 14, № 6. – Р. 548–555.

Бурчинский С. Г. Инновации в стратегии фармакотерапии ранних стадий

когнитивных расстройств / С. Г. Бурчинский, Е. В. Демченко // Международный

неврологический журнал. – 2016. – № 6 (84). – С. 89–91.

Анисимов В. Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения. В 2 т. /

В. Н. Анисимов. – 2 - е изд.– СПб. : Наука, 2008. – Том 1. – 481 с.

Iulita M. F. Treating Hypertension to Prevent Cognitive Decline and Dementia: Re -

Opening the Debate. / M. F. Iulita, H. Girouard // Adv. Exp. Med. Biol. – 2016. –№10.

– Р. 34–37.

Neuromidin in the treatment of cognitive impairment in the early rehabilitation period

of ischemic stroke. Randomized controlled trial / L. V. Pustokhanova [et. al.] // Zh.

Nevrol. Psikhiatr. Im. S. S. Korsakova. – 2013. – № 113 (3 Pt. 2). – Р. 47–52.

Карелин А. Большая Энциклопедия психологических тестов / А. Карелин. –

М. : Эксмо, 2007. – С. 36–38.

Спилбергер Ч. Д. Методика оценки тревожности. Практикум по психологии

состояний : пособие / под ред. О. А. Прохворовой / Ч. Д. Спилбергер,

Ю. Л. Ханин. – СПб. : Речь, 2004. – С. 121–122.

Zigmond A. S. The hospital anxiety and depression scale / A. S. Zigmond,

R. P. Snaith // Act. Psychiatr. Scand. – 1983. – Vol. 67, № 6. – P. 361–370.

КасьяновС.М.Психологическиетесты/С.М.Касьянов.–М.:Эксмо.–2006.–С.336,608.

Кечин І. Л. Гуморальна система чинника Хагемана і патогенез гіпертензивної

ремодуляції серцево-судинної сиcтеми / І. Л. Кечин, В. А. Візір // Медичні

перспективи. – 2009. – № 2. – С. 5–8.

Кадыков А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга:

дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов,

Н. В. Шахпаронова. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 272 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.