DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.9(225-6).200373

Терапевтичні аспекти синдрому Леріша, важливі в діяльності лікаря первинної ланки: власні клінічні спостереження

V. M. Rudichenko, L. M. Mikheeva

Анотація


Синдром Леріша, або аорто-клубова оклюзивна хвороба, обумовлений хронічною обструкцією аортальної біфуркації. Процес поширюється як на інфраренальну аорту, так і на загальні клубові артерії та класично пов’язаний з тріадою симптомів, до яких входять переміжна кульгавість, відсутність або зниження периферійного пульсу та еректильна дисфункція у чоловіків. Хвороба найчастіше трапляється у чоловіків у період від третього до шостого десятиріччя життя. Її фактори ризику включають гіпертензію, діабет, гіперліпідемію та куріння. В 1923 р. Леріш (René Leriche) описав облітерацію термінальної аорти як причину циркуляторної недостатності нижніх кінцівок, а в 1948 р. Leriche та Morel представили ретельний опис синдрому. Характерно, що хворі при появі ознак даного розладу часто звертаються не до хірургів, а до лікарів терапевтичного профілю. У статті наведено власні спостереження клінічного випадку синдрому Леріша, хворий з яким має розгорнуті маніфестуючі прояви хвороби та тривалий час перебував під спостереженням лікарів первинної ланки. Ці спостереження ми застосовуємо у процесі викладання студентам та інтернам державною та англійською мовами.


Ключові слова


синдром Леріша; аорто-клубова оклюзивна хвороба; алпростадил; медицина первинної ланки

Повний текст:

PDF

Посилання


Рудіченко В. М.Англомовні мережеві засоби при проведенні практичних занять

англійською мовою у підготовці зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина»

/ В. М. Рудіченко // Матеріали підсумковоїLX науково-практичної конференції

«Здобутки клінічноїта експериментальної медицини» (присвячена 60-річчю ТДМУ),

Тернопіль, 14. 06. 2017. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 433–434.

Рудіченко В. М. Декстрокардія: актуальні клінічні аспекти в діяльності лікаря

загальної практики-сімейної медицини / В. М. Рудіченко // Ліки України плюс. –

– № 3. – С. 30–37.

Chronic aortoiliac thrombosis; a review of sixty-five cases / R. Beckwith, E. Huffman,

B. Eiseman [et al.] // N. Engl. J. Med. – 1958. – No. 258. – Р. 721–726.

Abdominal aortic aneurysm with Leriche syndrome / T. K. Biswas, A. K. Das,

A. Ghosh [et al.] // J. Assoc. Physicians India. – 1989. – No. 37. – Р. 724–726.

Chong B. K. Successful surgical treatment for thoracoabdominal aortic aneurysm

with Leriche syndrome / B. K. Chong, J. B. Kim // Korean J. Thorac. Cardiovasc.

Surg. – 2015. – No. 48. – Р. 134–138.

Dos Santos R. Arteriografie da aorta e dos uasos abdominals / R. Dos Santos,

A. Lamas, L. Jr. Caldus // Med. Contemp. – 1929. – No. 47. – Р. 92.

Frederick M. Leriche Syndrome / M. Frederick, J. Newman, J. Kohlwes // J. Gen.

Intern. Med. – 2010. – No. 25. – Р. 1102–1104.

Friedman S. Etiologic factors in aortoiliac and femoropopliteal vascular disease: The

Leriche syndrome / S. Friedman, E. Holling, B. Roberts // N. Engl. J. Med. – 1964. –

No. 271. – Р. 1382–1385.

Endovascular therapy is effective for Leriche syndrome with deep vein thrombosis

/ T. Higashihara, N. Shiode, T. Kawase [et al.] // Case Rep. Cardiol. – 2015. –

No. 39. – Р. 520–524.

Lee W.-J. Leriche syndrome / W.-J. Lee, Y.-Z. Cheng, H.-J. Lin // Int. J. Emerg. Med.

– 2008. – No. 1. – Р. 223.

Leriche R. Des obliterations arterielles, haates (obliteration de la

tecmenaison del I’aorta). Comme causes de insuffisances circulatoires des

membres inferieurs / R. Leriche // Bull. Soc. Chin. – 1923. – No. 49. –

Р. 1404–1416.

Leriche R. The syndrome of thrombotic obliteration of the aortic bifurcation /

R. Leriche, A. Morel // Ann. Surg. – 1948. – No. 127. – Р. 193–206.

Lin C. Acute renal infarction: an atypical presentation of Leriche syndrome / C. Lin,

C. Liu, C. Chen // Intern. Med. – 2012. – No. 51 – Р. 2485.

McCoy C. E. Leriche syndrome presenting with multisystem vaso-occlusive

catastrophe / C. E. McCoy, S. Patierno, S. Lotfipour // West. J. Emerg. Med. –

– No. 16. – Р. 583–586.

Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II)

/ L. Norgren, W. R. Hiatt, J. A. Dormandy [et al.] // J. Vasc. Surg. – 2007. – No. 45

(suppl.) – Р. S5–S67.

An unusual angiographic appearance of aortoiliac disease presenting as the

Leriche syndrome / M. Patel, P. Waxman, A. Rozenblit [et al.] // J. Nat. Med. Assoc.

– 1985. – No. 77. – Р. 57–61.

Differential expression of prostaglandin E2 and interleukin-6 in occlusive and

aneurysmal aortic disease / J. M. Reilly, M. Miralles, W. N. Wester, G. A. Sicard //

Surg. – 1999. – No. 126. – Р. 624–627.

Angiographic documentation of aortoiliac occlusion in Leriche’s syndrome /

M. Takigawa, K. Akutsu, S. Kasai [et al.] // Can. J. Cardiol. – 2008. – No. 24. – Р. 568.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.