DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.1-2(197-8).203290

Досвід застосування препарату Тросан (лозартан) при лікуванні артеріальної гіпертензії III ступеня: реалії клінічної практики

A. A. Chernobrivenko

Анотація


У пацієнтів з артеріальною гіпертензією III ступеня II та III стадії при дуже високому ризику розвитку ускладнень (ступінь ризику 4) у більшості (62,5%) випадків можна досягти індивідуальних (з урахуванням супутніх захворювань) цільових рівнів артеріального тиску (АТ) в амбулаторних умовах шляхом 8–10-тижневої агресивної терапії з використанням комбінацій від двох до п’яти антигіпертензивних препаратів, включаючи препарат Тросан (лозартан калію) у добовій дозі 100 мг. Після 8–10 тижнів агресивної антигіпертензивної комбінованої терапії з використанням Тросану відзначалося поліпшення функції нирок: зникла невелика вихідна протеїнурія (0,033–0,066 г/л) і зросла швидкість клубочкової фільтрації на 11,0 мл/хв/1,73м2 у осіб з її вихідним зниженням менше 60 мл/хв/1,73м2 , а також знизився рівень сечової кислоти в крові у пацієнтів з гіперурикемією в середньому на 90,4 мкмоль/л без прийому додаткових гіпоурикемічних препаратів. В умовах первинного амбулаторного контакту при неповній інформації про пацієнта з артеріальною гіпертензією III ступеня (АТ систолічний ≥180 мм рт.ст. та/або АТ діастолічний ≥110 мм рт.ст.) II та III стадії і дуже високим ризиком розвитку ускладнень, при дефіциті часу на прийняття рішення щодо вибору антигіпертензивного засобу для невідкладної початкової терапії за критеріями ефективності та безпеки, в більшості випадків можна рекомендувати препарат Тросан (лозартан калію) у поєднанні з будьякими антигіпертензивними препаратами інших класів, крім інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) та аліскірену


Ключові слова


артеріальна гіпертензія III ступеня; лозартан калію; гіперурикемія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Артеріальна гіпертензія. Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 р. №384.

Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія» 2012. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 р. №384.

Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії – 2011 рік. УДК 616.12-008.331.1-084-085. П’яте видання.

Treatment of Hypertension in Patients With Coronary Artery Disease. A Scientific Statement From the American Heart Association, American College of Cardiology, and American Society of Hypertension // Hypertension. – 2015. – Vol. 65. – DOI: 10.1161/HYP.0000000000000018.

ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension // European Heart Journal. – doi: 10.1093/eurheartj/eht151.

Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults. Report From the Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8) // JAMA. – doi:10.1001/jama.2013.284427.

ACCF/AHA 2011 Expert Consensus Document on Hypertension in the Elderly. A Report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents // Journal of the American College of Cardiology. – 2011. – Vol. 57, No. №20. – doi:10.1016/j.jacc.2011.01.008.

Calhoun D.A., Jones D., Textor S. et al. Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment. A scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research // Hypertension. – 2008. – DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.108.189141.

Law M.R. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies // BMJ. – 2009. – Vol. 338. – b1665 doi: 10.1136/bmj.b1665.

Hobbs R., Irwin P., Rubner J. Evidence-Based Treatment of Hypertension: What’s the Role of Angiotensin II Receptor Blockers? // Br. J. Cardiol. – 2005. – Vol. 12 (1). – P. 65–70.

Ripley E., Hirsch A. Fifteen years of losartan: what have we learned about losartan that can benefit chronic kidney disease patients? // International Journal of Nephrology and Renovascular Disease. – 2010. – Vol. 3. – P. 93–98.

Meredith P. Comparative ARB pharmacology // Br. J. Cardiol. – 2010. – Vol. 17. – s3–s5.

Matchar D.B., McCrory D.C., Orlando L.A et al. Comparative Effectiveness of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors (ACEIs) and Angiotensin II Receptor Antagonists (ARBs) for Treating Essential Hypertension // Comparative Effectiveness Review No. 10. (Prepared by Duke Evidence-based Practice Center under Contract No. 290-02-0025). – Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. November 2007.

Konstam M.A., Neaton J.D., Dickstein K. et al. Effects of high-dose versus lowdose losartan on clinical outcomes in patients with heart failure (HEAAL study): a randomised, double-blind trial // Lancet. – 2009. – Vol. 374 (9705). – P. 1888.

Racine N., Hamet P., Sampalis J.S. et al. A 52-week prospective, cohort study of the effects of losartan with or without hydrochlorothiazide (HCTZ) in hypertensive patients with metabolic syndrome // Am. J. Cardiovasc. Drugs. – 2013. – Vol. 13 (2). – P. 129–140. – doi: 10.1007/s40256-013-0010-y.

Oparil S., Abate N., Chen E. et al. A double-blind, randomized study evaluating losartan potassium monotherapy or in combination with hydrochlorothiazide versus placebo in obese patients with hypertension // Curr. Med. Res. Opin. – 2008. – Vol. 24 (4). – P. 1101–1114. – doi: 10.1185/030079908X280716. Epub 2008 Mar 6.

Gradman A.H., Arcuri K.E., Goldberg A.I. et al. A randomized, placebo-controlled, double-blind, parallel study of various doses of losartan potassium compared with enalapril maleate in patients with essential hypertension // Hypertension. – 1995. – Vol. 25 (6). – P. 1345–1350.

Інструкція для медичного застосування препарату «Тросан» (Trosan). Наказ МОЗ України від 06.09.2011 р. №571; зі змінами за №294 від 30.04.2014.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.