DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.1-2(197-8).203393

ГАМКВ-ергічна нейропротекція: клінічне застосування

M. V. Khaitovych

Анотація


Когнітивні порушення зустрічаються при різноманітній патології і часто є наслідком гіпоксично-ішемічних, травматичних, інфекційних та інших уражень центральної нервової системи, суттєво порушуючи якість життя пацієнтів та членів їх родин. Тому ноотропні засоби (ноотропи прямої дії та нейропротектори) набули широкого використання в клінічній практиці.

У статті на прикладі препарату Ноофен розглянуто механізми нейропротекторної дії лікарських засобів, які впливають на ГАМКВ-рецептори. При цьому пригнічуються потенціалзалежні Са2+-канали та обмежується глутаматна ексайтотоксичність, активуються К+-канали і формується повільна довготривала модуляція синаптичного інгібування, забезпечуються цитопротекторні властивості аутофагії. Ноофен також розширює мозкові судини, позитивно впливає на холінергічну та опіатну системи, а за рахунок того, що містить β-фенілетиламін, забезпечує психостимулюючу та антиастенічну дію.

Клінічні дослідження довели анксіолітичні властивості Ноофену, тому препарат показаний, в першу чергу, при поєднанні когнітивної дисфункції з підвищеною тривожністю


Ключові слова


нейропротекція; ГАМКВ-рецептори; Ноофен

Повний текст:

PDF

Посилання


Антропов Ю.Ф. Невротическая депрессия у детей и подростков (клиника, типология, динамика идифференцированная терапия) / Ю.Ф. Антропов. – М.: Медпрактика, 2001. – 151 с.

Беленичев И.Ф., Черний В.И., Колесник Ю.М. Рациональная нейропротекция. – Донецк: Изд. дом «Заславский», 2009. –261 с.

Бурчинский С.Г. Новые подходы к созданию комбинированных ноотропных средств: ожидания неврологов и клиническая практика [Электронный ресурс] /С.Г.Бурчинский // Український вісник психоневрології. –2006. ‑Том 14, вип. 3(48). – С. 59–63. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.

Влияние фенибута на церебральный кровоток дезадаптированных пловцов с разными типами системной гемодинамики [Электронный ресурс]/ В.А. Лиходеева, А.А. Спасов, И.Б. Исупов, В.Б. Мандриков // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2010. –Том 73, № 8. –Режим доступа: http://ekf.folium.ru/index.php/ekf/article/view/527.

ГАМК-ергическая системаи препараты ГАМК в регуляции иммуногенеза [Электронный ресурс] /И.Н. Тюренков, М.А. Самотруева, Т.К. Сережникова // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2011. ‑ Т. 74, №11. – С. 36 –42. – Режим доступа: http://ekf.folium.ru/index.php/ekf/article/view/436.

Заваденко Н.Н. Школьная дезадаптация в педиатрической практике [Электронный ресурс] /Н.Н. Заваденко // Лечащий врач. – 2005. – Т.5, №1. – Режим доступа: http://www.lvrach.ru/2005/01/4531954/.

Иммунокорегирующие свойства фенибута [Электронный ресурс] / М.А. Самотруева, А.М. Овчаренко, И.Г. Тюренков // Вестник новых медицинских технологий. – 2008. – Т. ХV,№3 – С. 168–170. – Режим доступа: http://ekf.folium.ru/.

Иовчук Н.М. «Дидактогенные» депрессии у детей [Tекст] / Н.М. Иовчук, А.А. Северный // Проблемы диагностики,терапии и инструментальных исследований в детской психиатрии: материалы науч.-практ. конф. – Волгоград, 2007. – С. 170–175.

Коррекция дисфункции митохондрий ГАМК-ергическими средствами [Электронный ресурс] / В.Н. Перфилова и др. // Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН. – 2010. –№3. – С. 21–23.

Кучкаров У.И. Эффективность Ноофена® при героиновой наркомании [Текст] / У.И. Кучкаров, З.Ш. Ашуров, Ш.Х. Султанов // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2009. –№7/8. – С. 69–73.

Лукач О.И. Влияние ноофена на психоэмоциональную деятельность и церебральную гемодинамику у больных, перенесших ишемический інсульт [Электронный ресурс] / О.И. Лукач, В.В. Кузнецов // Український вісник психоневрології. ‑ 2003. – Том 11, вип. 2 (35). – С. 87–89. – Режим доступа: http://olfa.ua/.

Морозова Е.А. Клиническая эволюция перинатальной патологии мозга. Автореферат диссертации и автореферата по ВАК 14.01.11, д-р мед. наук. – Казань, 2012. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/.

Ноотропы в комплексной терапии хронической ишемии мозга [Электронный ресурс] / И.С. Чекман, И.Ф. Беленичев, А.В. Демченко и др. // Наука та інновації. ‑ 2014. ‑ Т. 10,№4. ‑ С. 61–75. – Режим доступа: ftp://nas.gov.ua/.

Фенибут и его цитрат в предупреждении психоневрологических нарушений, вызванных хроническим стрессом – лишением парадоксальной фазы сна [Электронный ресурс] / И.Н. Тюренков, В.В. Багметова, Л.Е. Бородкина и др. // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2012. – Т. 75,№6. – С. 8–13. – Режим доступа: http://ekf.folium.ru/.

Хайтович М.В. Порушення когнітивних функцій у дітей з вегетативними дисфункціями та їх корекція ноофеном [Электронный ресурс] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2002. –№5. – С. 84–86. – Режим доступа: http://olfa.ua/.

Autophagy, mitochondria and oxidative stress: cross-talk and redox signalling [Electronic resource] / J.Lee, S. Giordano, J. Zhang // Biochem J. – 2012. – Vol. 441. – P. 523–540. – Mode of access: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/.

Baclofen mediates neuroprotection on hippocampal CA1 pyramidal cells through the regulation of autophagy under chronic cerebral hypoperfusion. [Electronic resource] / L.Liu, C.J.Li, Y.Lu et al. // Sci Rep. – 2015. – Vol. 5. – P. 144–174. – doi: 10.1038/srep14474. Mode of access: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/.

Gassmann М. Regulation of neuronal GABAB receptor functions by subunit composition / М. Gassmann, B. Bettler // Nature Reviews // Neuroscience. ‑ 2012. – Vol. 13. – P. 380–394.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.