DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.1-2(197-8).203418

Метаболічний синдром: діагностика та профілактика в практиці сімейного лікаря

V. I. Tkachenko, T. O. Bahro, N. V. Vydyborets’, O. K. Bondar

Анотація


В статті наведено сучасні дані відповідно до міжнародних рекомендацій та національних уніфікованих клінічних протоколів щодо визначення, критеріїв діагностики, клініко-патогенетичної характеристики метаболічного синдрому у дорослих і дітей. Здійснено акцент на тактику лікаря загальної практики – сімейного лікаря щодо корекції станів, що об’єднуються терміном метаболічний синдром, та заходи профілактики подальшого розвитку пов’язаних з ними захворювань. Розглянуто особливості застосування медикаментозних засобів (метформіну) з профілактичною метою.


Ключові слова


метаболічний синдром; діагностика; профілактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бокова Т.А. Современный взгляд на этиопатогенез метаболического синдрома у детей / Т.А. Бокова // Лечащий врач. – 2013. – №2. – С. 74–77.

Березин А.Е. Диагностическая информативность и прогностическое значение кишечных регуляторних нейропептидов у пациентов с метаболическим синдромом / А.Е. Березин // Український медичний часопис. – 2013. – №1 (93). – С. 23–28.

Ведение пациентов с сахарным диабатом. Рекомендации Американской ассоциации по изучению диабета (2010) // Рациональная фармакотерапія. – 2010. – №2 (15). – С. 69–76.

Goldibi S. Сахарный диабет и альфа-липоевая кислота (обзор) / S. Goldibi, M. Badran, I. Laher // Диабет. Ожирение. Метаболический синдром. – 2012. – №1. – С. 48–58.

Рекомендации экспертов Всероссийского научного общества кардиологов по диагностике и лечению метаболического синдрома. Второй пересмотр // Практическая медицина. – 2010. – №5 (44). – С. 81–105.

Діагностика та лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань. Методичні рекомендації робочої групи з проблем метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань Української асоціації кардіологів і Української асоціації ендокринологів. – Київ, 2009. – С. 1–40.

Маньковский Б.Н. Метаболический синдром: существует ли решение проблемы? / Б.Н. Маньковский, Е.И. Митченко, Т.Ф. Татарчук // Медицинские аспекты здоров’я женщины. – 2007. – №3. – С. 4–12.

Мітченко О.І. Лептинорезистентність, профіль артеріального тиску та структурно-функціональні характеристики міокарда у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом / О.І. Мітченко // Український медичний часопис. – 2015. – №4 (108). – С. 91–94.

Мітченко О.І., РомановВ.Ю. Оптимізація лікування та корекція серцевосудинного ризику у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом // Український медичний часопис. – 2015. – №2 (106). – С. 667–670.

Милиця К.М. Мультидисциплінарний підхід до терапії метаболічного синдрому та ожиріння як запоруки ефективності їхнього лікування / К.М. Милиця, М.М. Милиця, М.Д. Постоленко // Сімейна медицина. – 2015. – №4 (60). – С. 38–40.

Милославська Ю.О. Вплив біохімічних маркерів на перебіг гіпертонічної хвороби ІІ стадії у поєднанні з метаболічним синдромом / Ю.О. Милославська // Український медичний часопис. – 2012. – №5 (91). – С. 129–133.

Ослопов В.Н. Метаболический синдром при сердечно-сосудистых заболеваниях. Возможность применения препарата Кардионат (мельдоний) / В.Н. Ослопов, Ю.В. Ослопова // Российский медицинский журнал. – 2013. – №19. – С. 956.

Ошакбаев К.П. Метаболический синдром: этиология, патогенез, диагностика, клинический менеджмент и прогноз. Автореф. дис. … д-ра мед. наук 14.00.05 «Внутрение болезни» / К.П. Ошакбаев. – Алматы, 2010.

Пятница-Горпинченко Н. Ведение пациентов с сахарным диабетом в амбулаторной практике / Н. Пятница-Горпинченко // Здоров’я України. – 2013. – №3 (304). – С. 1–3.

Ройтберг Г.Е. Метаболический синдром / Под ред. чл.-корр. РАМН Г.Е. Ройтберга. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – С. 224.

Rahman S.Т. Влияние α-липоевой кислоты на эндотелиальную функцию и протеинурию при приеме квинаприла пациентами с диабетом и гипертензией: результаты исследования QUALITY / S.Т. Rahman, N. Merchant, T. Haque, J. Wahi, S. Bhaheetharan // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2013. – №2. – С. 65–71.

Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24 травня 2012 р. №384. – Режим доступу: http://www.dec.gov.ua/mtd/reestr_r.html.

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 2-го типу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2012 р. №1118. – Режим доступу: http://www.dec.gov.ua/mtd/reestr_r.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.