DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.3(199).203562

Роль калію та магнію при лікуванні серцево-судинних захворювань

V. I. Tkachenko, T. A. Bagrо

Анотація


У статті показано роль мікроелементів калію та магнію при лікуванні серцево-судинної патології. Розглянуто участь даних мікроелементів у різних патогенетичних ланках серцево-судинних захворювань. Вказано норми вмісту калію і магнію в організмі, шляхи їх надходження та симптоми дефіциту в організмі. Рекомендовано включення даних мікроелементів до складу комплексної терапії серцево-судинних захворювань


Ключові слова


мікроелементи; калій; магній; серцево-судинні захворювання; терапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбась І.М. Фактори ризику від серцево-судинних захворювань: поширеність і контроль / І.М. Горбась // Здоров’я України. – 2015. – Режим доступу: http://health-ua.com/article/2229.html.

Горбась І.М. Епідеміологічна ситуація щодо серцево-судинних захворювань в Україні: 30-річне моні торування / І.М. Горбась // Практическая ангиология. – 2010. – №9–10 (38). – Режим доступу: http://angiology.com.ua/ua-issue-article-357.

Смирнова М.Д. Место Панангина в современной терапии сердечно-сосудистых заболеваний / М.Д. Смирнова // РМЖ. – 2013. – №36. – С. 1835–1839.

Мороз Г.З. Магній в сучасній медицині: від теорії до клінічної практики / Г.З. Мороз, І.В. Седченко // Therapia. – 2015. – №1 (94). – С. 17.

Subramanya A.R. Distal convoluted tubule / A.R. Subramanya, D.H. Ellison // CJASN Renal Physiology Project. The distal Convoluted Tubule. – 2015. – Режим доступу: http://www.nephjc.com/dct.

Федорова О.А. Препараты калия и магния в современной клинической практике / О.А. Федорова // Український часопис. – 2014. – №1 (99), І/ІІ. – Режим доступа: http://www.umj.com.ua/article/71428/preparaty-kaliyai-magniya-v-sovremennoj-klinicheskoj-praktike.

Корнеев М.М. Вплив добового артеріального тиску на формування уражень органів мішеней у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією / М.М. Корнеев, Л.Ф. Богмат, В.В. Ніконова // Артеріальна гіпертензія. – 2009. –№1 (3).

Sica D.A., Stuthers A.D. Importance of Potassiuum in Cardiovascular Disease // The Journal of Clinical Hypertension. – 2002. – Vol. IV. – P. 203.

Huagh Chou-Long. Mehanism of Hypokaliemia in Magnesium Deficiency / Chou-Long Huagh, Elisabet Kuo // Journal of the American Sodety of Nefrology. – 2007. – Vol. 18. – P. 2649–2652.

Ткаченко Н. Роль магния в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний / Н. Ткаченко // Рациональнаяфармакотерапия. – 2010. –№2 (15). – С. 61–63.

Мурашко В.В., Струтинский А.В. Электрокардиография. – М.: МЕДпрессинформ, 2007. – С. 308.

Неонатология / А.Г. Антонов, Н.Н. Арестова, Е.Н. Байбарина. – М.: ГОЭТАРМедиа, 2009. – С. 567.

LaRosa Christopher J. Bartter Syndrome and Gitelman Syndrome / Christopher J. LaRosa. – Режим доступу: http://www.merckmanuals.com/ July 2013.

Применение препаратов магния при сердечно-сосудистых заболиваниях у детей и подростков / Н.А. Коровина, Т.М. Творогова, Л.П. Гаврюшова. – М.: РМАПО, 2004. – Режим доступу: http://medi.ru/doc/170302.htm.

Березин А.Е. Комбинированные препараты калия и магния в терапии больных с высоким кардиоваскулярным риском // Український часопис. – 2015. –№1 (105).

Юлиш Е.И. Роль магния в норме и патологи / Е.И. Юлиш // Здоровье ребенка. – 2007. – №5 (8). – Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/3240.

Дитяча нутріціологія / Траверсе Г.М., Шадрін О.Г., Козакевич В.К., Горшіна О.В. – Полтава, 2009. – С. 7–25. 18. Оздоровче харчування / Лиходід В.С., Владімірова О.В., Дорошенко В.В. – Запоріжжя, 2006. – С. 83–84.

Сучасні тенденції харчування дітей раннього віку (12–36 міс.): європейський та світовий досвід / О.Г. Шадрін, Д.О. Добрянський, С.Л. Няньковський, В.А. Клименко // Здоровье ребенка. – 2013. – №2 (45). – Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/35828.

Ткаченко Б.И. Нормальная физиология / Б.И. Ткаченко. – М.: Медицина, 2005. – С. 568–569. 21. Коровина Н.А. Применение минеральной воды «Донат Мg» при соматической патологии у детей / Н.А. Коровина. – М., 2004. – С. 7–15.

Buist Robert. Nutritional Management of Heart Disease / Robert Buist // International Academy of Nutrition. – Режим доступу: http://www.intacad.com.au/.

Житникова Л.М. Метаболическая терапия или кардиоцитопротекция – как необходимый компонент комбинированной терапии сердечно-сосудистых


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.