DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.3(199).203582

Характеристика властивостей судинної стінки при артеріальній гіпертензії та корекція виявлених порушень за допомогою препарату Екватор

M. Liventseva, S. Cherniak, T. Nechesova

Анотація


Жорсткість судинної стінки визначено як новий маркер ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії. Описано механізми формування ригідності судинної стінки, нові показники її жорсткості та їх залежність від рівня артеріального тиску і вікової інволюції структурних змін. У 40 пацієнтів з артеріальною гіпертензією I–II ступеня проведено вивчення впливу комбінованого антигіпертензивного препарату Екватор на офісний, периферичний і центральний артеріальний тиск, а також показники жорсткості артерій, що визначаються методом апланаційної тонометрії, протягом 3 місяців лікування. Виявлено позитивний вплив фіксованої комбінації амлодипіну та лізиноприлу (Екватор) на жорсткість судинної стінки, що виражається у високовірогідному зниженні центрального систолічного, діастолічного та пульсового артеріального тиску, швидкості поширення пульсової хвилі.


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; жорсткість судинної стінки; апланаційна тонометрія; швидкість поширення пульсової хвилі; Екватор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Агафонов А.В., Туев А.В., Некрутенко Л.А., Бочкова Ю.В. // Рос. кардиол. журн. – 2005. – №3. – С. 25–28.

Бойцов С.А. // Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. – 2009. – Т. 95, №5. – С. 516–531.

Орлова Я.А. // Терапевт. архив. – 2010. – Т. 82, №1. – С. 68–73.

Орлова Я.А., Агеев Ф.Т. // Сердце. – 2006. – Т. 5, №2. – С. 65–69.

Ребров А.П. // Терапевт. архив. – 2009. – Т. 81, №3. – С. 54–57.

Вlacher J., Asmar R., Djane S. // Hypertension. – 2001. – Vol. 33. – Р. 1111– 1117.

Blacher J., Guerin A., Pannie B. et al. // Circulation. – 1999. – Vol. 99. – Р. 24342–24439.

Mathiassen O.N., Buus N.H., Sihm I. // J. Hypertens. – 2007. – Vol. 25. – Р. 1021–1026.

ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // J. Hypertension. – 2013. – Vol. 31. – P. 1281–1357.

Roman M.J., Devereux R.B., Kizer J.R. et al. // Hypertension. – 2007. – Vol. 50. – P. 197–203.

Williams B., Lacy P.S., Thom S.M. et al. // Circulation. – 2006. – Vol. 113 (9). – Р. 1213–1225.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.