DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.3(199).203676

Особливості корекції діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з гіперурикемією

M. V. Hrebenyk, O. I. Kotsyuba

Анотація


Було проведено порівняння впливу комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням лізиноприлу або вальсартану на діастолічну дисфункцію лівого шлуночка (ДДЛШ) у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) залежно від рівня урикемії. Обстежено 118 хворих з ГХ ІІ стадії та артеріальною гіпертензією (АГ) 2–3-го ступеня, з яких 69 пацієнтів із супутньою безсимптомною гіперурикемією (ГУЕ) увійшли до основної групи, а 49 хворих з нормоурикемією – до групи порівняння. Було встановлено пряму кореляцію між показником ДДЛШ E/E’ та рівнем сечової кислоти (СК), що свідчить про те, що у пацієнтів з АГ коморбідність з ГУЕ частіше поєднується з порушенням діастолічної функції ЛШ. При цьому рівень сечової кислоти при псевдонормальному типі ДДЛШ був вищим, ніж при релаксаційному типі. Через 6 місяців у групі вальсартану було виявлено більш значне покращення ДДЛШ як у групі з нормо-, так і з гіперурикемією. Порівнюючи динаміку рівня сечової кислоти після проведеного лікування, було виявлено, що вона була більш виражена в групі пацієнтів, які приймали вальсартан, порівняно з групою лізиноприлу


Ключові слова


гіпертонічна хвороба; діастолічна дисфункція лівого шлуночка; гіперурикемія; лізиноприл; вальсартан

Повний текст:

PDF

Посилання


Артериальная гипертензия у особых категорий больных / Под ред. В.Н. Коваленко, Е.П. Свищенко. – К.: Морион, 2009. – 376 с.

Більченко О.В. Корекція гіперурикемії як фактора ризику серцево-судинної захворюваності і смертності: Методичні рекомендації. – Київ, 2009. – 22 с.

Коваленко В.М., Корнацький В.М. Стрес і хвороби системи кровообігу: посібник. – Київ, 2015. – 354 с.

Коваль С.М. Порушення пуринового обміну у хворих на артеріальну гіпертензію: епідеміологічні, клінічні та патогенетичні аспекти // Український кардіологічний журнал. – 2010. – Додаток 1. – С. 75–80.

Паньків В.І., Зуєв К.О. Гіперурикемія у хворих із високим серцево-судинним ризиком і шляхи її корекції // Здоров’я України. Медична газета. – 2007. – №10/1 – С. 66–67.

Свищенко Е.П., БезроднаяЛ.В., Горбась И.М. Клиническая и урикозурическая эффективность лозартана у больных с артериальной гипертензией Результаты открытого многоцентрового клинического исследования LAURA// Артеріальная гипертензия. – 2012. –№5 (25). – С. 7–12.

Свінціцький А.С., Козак Н.П., Микичак М.З. Вплив гіперурикемії на стан серцево-судинної системи у хворих на артеріальну гіпертензію (огляд літератури) // Практикуючий лікар. – 2013. – №4. – С. 70–72.

Современные представления о роли мочевой кислоты в развитии гипертонической болезни / О.В. Половиткина, Е.В. Ощепкова, В.А. Дмитриев, В.Н. Титов // Терапевтический архив. – 2011. – №8. – С. 38–41.

Choi H.K., Soriano L.C., Zhang Y. Antihypertensive drugs and risk of incident gout among patients with hypertension: population based case-control study // BMJ. – 2012. – Vol. 344. – d8190.

EULAR evidence based recommendation for the diagnosis and management of gout. Report of a task force of the standing committee for international clinical studies including therapeutics (ESCISIT) / W. Zhang, M. Doherty, E. Pascual [et al.] // Ann. Rheum. Dis. – 2006. – Vol. 65. – P. 1301–1311.

Franse L.V., Pahon M., di Bari M. et al. Serum uric acid, diuretic treatment and risk of cardiovascular events in the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP) // J. Hypertension. – 2000. – Vol. 18. – P. 1149–1154.

Kane G.C., Karon B.L., Mahoney D.W. et al. Progression of left ventricular diastolic dysfunction and risk of heart failure // JAMA. – 2011. – Vol. 306. – P. 856–863.

Martinez A., Gonzalez A., Cerda C. et al. Prognostic value of hyperuricemia in chronic heart failure // Rev. Med. Chil. – 2004. – Vol. 132 (9). – P. 1031– 1036.

Pinelli M., Bindi M., Filardo F.P. et al. Serum uric acid levels correlate with left ventricular ejection fraction and systolic pulmonary artery pressure in patients with heart failure // Recenti. Prog. Med. – 2007. – Vol. 98 (12). – P. 619–623.

Ritzman D.W., Little W.C. Left ventricle diastolic dysfunction and prognosis // Сirculation. – 2012. – Vol. 125. – P. 743–745.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.