Аналіз показників атеросклеротичного ураження коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від наявності цукрового діабету 2-го типу

Автор(и)

  • L. Zhuravlyova Харківський національний медичний університет
  • N. Lopina Харківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.4(200).204261

Ключові слова:

атеросклероз коронарних судин, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет 2 типу

Анотація

Мета дослідження: провести оцінку характеру ураження коронарних судин у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від наявності цукрового діабету 2 типу.

Матеріали і методи: був oбстежений 131 пацієнт з ішемічною хворобою серця (ІХС) (89 чоловіків, 42 жінки), середній вік яких складав 59,6±9,11 років. Залежно віднаявності ЦД 2 типу хворі на ІХС були поділені на 2 групи: 1 група (n=70) – хворі із супутнім ЦД 2 типу, 2 група(n=61) – хворі наІХС без супутнього ЦД 2 типу

Результати: проведено аналіз особливості ураження коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від наявності цукрового діабету 2 типу. Було виявлено, що серед пацієнтів 2 групи переважали особи з односудинним ураженням коронарних артерій, порівняно з 1 групою (n2 =26; 42,62% vs n1 =16; 22,86%, р=0,016). У пацієнтів 1 групи середня кількість бляшок коронарних артерій на пацієнта була достовірно вищою, ніж у 2 групі (4,06±2,77 vs 2,16±1,42, р=0,00001), середня кількість уражених сегментів на пацієнта також достовірно частіше зустрічалася в 1 групі (3,48±2,08 vs 2,20±1,34, р=0,0001). Крім того, у 42 пацієнтів 1 групи (n=42; 60%) реєструвався дифузний характер ураження коронарного русла, тоді як подібний тип ураження коронарних судин реєструвався лише у 8 пацієнтів 2 групи (n=8; 13,11%) (р=0,0001).

Висновки. Для уточнення всіх можливих патогенетичних механізмів розвитку і прогресування атеросклерозу у хворих на цукровий діабет 2 типу необхідні подальші дослідження з метою поліпшення стратегії первинної профілактики кардіоваскулярних подій у даної групи осіб.

Біографії авторів

L. Zhuravlyova, Харківський національний медичний університет

Л.В. Журавльова

N. Lopina, Харківський національний медичний університет

Н.А. Лопіна

Посилання

Бідучак А. С. Епідеміологічні особливості хвороб системи кровообігу в Україні й Чернівецькій області / А. С. Бідучак, І. Д. Шкробанець, С. І. Леонець // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 3 (67), Ч. 2.– С. 100–103.

Біостатистика / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, М. В. Голубчиков [та ін.] ; за загальною редакцією члена-кореспондента АМН України, професора В. Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. – 184 с.

Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. EASD/ESC // Российский кардиологический журнал. – 2014. – № 3 (107). – С. 6–70.

Стабільна ішемічна хвороба серця: адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. – К., 2016. – 177 с.

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги: Стабільна ішемічна хвороба серця / Hаказ МОЗ України від 02.03.2016, № 152. – 61 с.

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги: цукровий діабет 2 типу / Наказ МОЗ України № 1118 від 21.12.2012 р.). – 115 с.

Goldfine A. B. Glycemic management in patients with coronary artery disease and prediabetes or type 2 diabetes mellitus / A. B. Goldfine, E. J. Phua, M. J. Abrahamson // Circulation. – 2014. – Vol. 129. – P. 2567–2573.

Huang Y. Associations of prediabetes with all-cause and cardiovascular mortality: A meta-analysis / Y. Huang, X. Cai, P. Chen [et al.] // Annals of Medicine. – 2014. – Vol. 46. – P. 684–692.

Naito R. Coronary artery disease in type 2 diabetes mellitus: Recent treatment strategies and future perspectives / R. Naito, T. Kasai // World Journal of Cardiology. – 2015. – № 7 (3). – Р. 119–124.

Standards of medical care in diabetes – 2016. American Diabetes Association // Diabetes Care. – 2016. – Vol. 39, Suppl. 1. – S. 1–109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-05

Як цитувати

Zhuravlyova, L., & Lopina, N. (2016). Аналіз показників атеросклеротичного ураження коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від наявності цукрового діабету 2-го типу. Ліки України, (4(200), 32–37. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.4(200).204261

Номер

Розділ

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ