Особливості впливу диференційованої цукрознижувальної терапії на показники вуглеводного обміну та інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з надмірною масою тіла та ожирінням

Автор(и)

  • K. Yu. Maliar Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • O. I. Drishliuk Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • T. V. Holovchenko Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • O. P. Bespiata Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.7-8(203-4).205589

Ключові слова:

цукровий діабет, інсулінорезистентність, глікозильований гемоглобін (НbА1с), індекс маси тіла, індекс HOMA-IR

Анотація

Проведено аналіз антропометричних даних та лабораторних показників (маркера інсулінорезистентності – індексу HOMA-IR, глікемії натще, рівня глікозильованого гемоглобіну – НbА1с) у хворих з діагнозом цукровий діабет (ЦД) 2-го типу середньої тяжкості в стадії декомпенсації (60 осіб). Залежно від первинних лабораторних та антропометричних даних (рівень глікемії натще та індекс маси тіла – ІМТ) було сформовано дві групи пацієнтів (по 30 осіб у групі) для початку диференційованої стартової цукрознижувальної терапії. Аналіз динаміки визначених показників показав, що всі схеми терапії виявилися ефективними у хворих на ЦД 2-го типу, які мають надмірну масу тіла (ІМТ 25 кг/м2 ) або ожиріння. У хворих першої групи застосування Мегліфорту (метформін) у поєднанні з дієтотерапією зумовило достовірне зниження глікемії натще (на 29,5%) та рівня НbА1с (на 2,18%), ІМТ (на 7%), а також обводу талії та індексу НОМА-IR. Комбінація препарату Глінова (глімепірид) з дієтотерапією зумовило більш потужне зниження рівня НbА1с (на 2,8%) та глікемії натще (на 40,6%) порівняно з групою пацієнтів, що застосовували метформін, але при цьому не було відмічено зменшення ІМТ, обводу талії та індексу НОМА-IR. Схеми комбінованої пероральної цукрознижувальної терапії з терапією НПХ-інсуліном показали високу ефективність при призначенні хворим з декомпенсованим ЦД 2-го типу, які мають надмірну масу тіла (ІМТ 25 кг/м2 або ожиріння)

Біографії авторів

K. Yu. Maliar, Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова

К.Ю. МАЛЯР, к. мед. н.

O. I. Drishliuk, Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова

О.І. ДРІШЛЮК

T. V. Holovchenko, Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова

Т.В. ГОЛОВЧЕНКО

O. P. Bespiata, Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова

О.П. БЕСПЯТА

Посилання

Ишемическая болезнь сердца / Р.Г. Оганов, Ю.М. Поздняков, В.С. Волков. – М.: Синергия, 2002. – С. 7–20.

Руководство по диагностике и лечению метаболического синдрома / М.Н. Мамедов. – М.: Мультипринт, 2005. – С. 13–24, 59–65.

Кластеры компонентов метаболического синдрома у больных сахарным диабетом 2-го типа / Л.А. Хадипаш, Н.В. Перова, М.Н. Мамедов // Проблемы эндокринологии. – 2001. – Т. 47, №4. – С. 30–34.

Метаболический синдром / И.Е. Чазова, В.Б. Мычка. – М.: Медиа Медика, 2004. – С. 47–49.

Гиполипидемическая терапия при метаболическом синдроме / Н.В. Перова // Труды 1-го Международного научного форума «Кардиология-99», 1999. – С. 39–48.

Варианты коррекции нарушений липидного обмена у больных сахарным диабетом 2-го типа / П.Х. Джанашия // Международный эндокринологический журнал. – 2008. – №5 (17). – С. 45–58.

Атеросклероз при диабете и инсулинорезистентности / J.E.B. Reusch, B.B. Draznin // Ліки України. – 2009.– №5 (131).

Инсулин и инсулинотерапия больных сахарным діабетом / А.С. Ефимов, Н.А. Скробонская, С.Н. Ткач, Е.А. Сакало. – К.: Здоров’я, 2000.

Пероральные сахароснижающие препараты и тактика их применения / Н.Д. Тронько, А.С. Ефимов, С.Н. Ткач. – К., 2002.

Лабораторные тесты. Клиническое использование / И.В. Войтченко, И.В. Дорошенко, И.Г. Костенко. – К., 2008.

Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ендокринологія». МОЗ України, наказ №356. – К., 2009.

Инсулин и инсулинотерапия / В.В. Корпачов. – К., 2001.

Руководство по диагностике и лечению сахарного диабета / Ю.И. Караченцев, М.Р. Микитюк, Л.Г. Полозова, О.О. Хижняк. – Харьков, 2007.

Структурно-функциональные параметры миокарда у больных гипертонической болезнью в зависимости от массы тела, типа ожирения и состояния углеводного обмела / А.О. Конради, А.В. Жукова, Т.А. Винник, Е.В. Шляхто // Артериальная гипертензия. – 2002. – Т. 8, №1. – С. 12–16.

Руководство-пакет прикладных программ Statistika 6.0 / О.Ю. Реброва. – М., 2003.

The metabolik syndrome and total cardiovascular disease mortality in middlaged man / H.M. Lakka, D.E. Laaksonen // JAMA. – 2002. – Vol. 288. – P. 2709–2716.

Алгоритм специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. – М., 2015. – 112 с.

Наказ МОЗ України від 21.12.2012 р. №1118 «Уніфіковані клінічні протоколи первинної та вторинної медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2-го типу».

IDF Cliniсal Guidelines Task Forse. Global Guidelines for Type 2 Diabetes, 2013.

Наказ МОЗ України від 05.08.2009 р. №574 «Про затвердження протоколів з спеціальності «Ендокринологія».

Наказ МОЗ України від 26.03.2014 р. №220 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо призначення препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет у закладах охорони здоров’я».

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-07

Як цитувати

Maliar, K. Y., Drishliuk, O. I., Holovchenko, T. V., & Bespiata, O. P. (2016). Особливості впливу диференційованої цукрознижувальної терапії на показники вуглеводного обміну та інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з надмірною масою тіла та ожирінням. Ліки України, (7-8(203-4), 61–65. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.7-8(203-4).205589

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ