DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2015.4(190).207911

Небіволол – блокатор β-адренорецепторів ІІІ покоління: переваги та перспективи застосування в медичній практиці

Y. О. Moshkovskaya

Анотація


Стаття присвячена фармакологічній та клінічній характеристиці кардіоселективного блокатора β-адренорецепторів небівололу. Небіволол широко використовують у практичній кардіології у хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою патологією, що зумовлено його антигіпертензивною, вазодилатуючою, антиішемічною дією та здатністю знижувати ризик серцево-судинних катастроф.


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; блокатори β-адренорецепторів; небіволол; оксид азоту (NO)

Повний текст:

PDF

Посилання


Кондратюк В.Є. Бета-адреноблокатор небіволол і його особлива роль у клінічній практиці / В.Є. Кондратюк // Therapia. – 2013. – №2 (77). – С. 24–26.

Наказ МОЗ України від 24.05.2012 р. №384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії». – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/print/dn_20120524_384.html.

Зайцева В.И. Некоторые аспекты фармакологических свойств бета-адреноблокаторов // Новости медицины и фармации. – 2009. – №247. – С. 9–12.

Манухина Е.Б., Дауни Х.Ф., Маллет Р.Т., Малышев И.Ю. Защитные и повреждающие эффекты периодической гипоксии: роль оксида азота // Вестник Росс. АМН. – 2007. – №2. – С. 25–33.

Сыволап В.Д., Киселев С.М. Сравнительная оценка влияния метопролола, небиволола и карведилола на дисфункцию эндотелия, суточный профиль артериального давления, кардиогемодинамику у больных с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST с артериальной гипертензией. Матер. Міжнар. форуму «Кардіологія вчора, сьогодні, завтра», 2006. – С. 183–185.

Сычов О.С., Соловьян А.Н., Шуба О.В. и др. Применение небиволола у больных с нарушениями ритма сердца при ишемической болезни сердца и эссенциальной артериальной гипертензии // Укр. кардіол. журн. – 2005. – №5. – С. 57–64.

Голиков П.П., Леменев В.Л., Ахметов В.В. и др. Характер взаимосвязи оксида азота с ангиотензинпревращающим ферментом и малоновым диальдегидом у больных с атерогенным стенозом внутренней сонной артерии // Клин. медицина. – 2004. – №7. – С. 15–19.

Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. Оксид азота в регуляции активности функциональных систем // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. – 2000. – №4. – С. 16–21.

Bergers A., Van Nassauw L., Timmerans J.P., Vrints C. Role of nitric oxide during coronary endothelial dysfunction after myocardial infarction // Eur. J. Pharmacology. – 2005. – Vol. 13. – P. 60–70.

Van Peer A. et al. Clinical pharmacokinetics of Nebivolol: a review // Drug Invest. – 1991. – Suppl. 1. – Р. 25–30.

Trenk D. et al. Dose-dependent b-sympatholytic activity of Nebivolol in comparison with atenolol // Drug Invest. – 1991. – Vol. 3 (Suppl. l). – P. 177–179.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.