Обґрунтування вибору антигіпертензивних препаратів для лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією та коморбідною патологією

Автор(и)

  • T. M. Bentsa Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2020.6-7(242-3).212667

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, антигіпертензивна терапія, коморбідність, хронічна хвороба нирок, гіперурикемія, подагра, обструктивне апное під час сну

Анотація

Коморбідність призводить до взаємного впливу на перебіг захворювань, характер і тяжкість ускладнень, нерідко ускладнює діагностику, визначає цільові значення артеріального тиску (АТ) і особливості вибору антигіпертензивних препаратів. Стаття присвячена особливостям лікування та вибору антигіпертензивних препаратів для пацієнтів із артеріальною гіпертензією (АГ), яка поєднується з хронічною хворобою нирок (ХХН), гіперурикемією і подагрою, а також порушеннями дихання під час сну.

ХХН уражає від 8 до 16 % населення світу. Взаємодія між АГ та ХХН є складною, вона збільшує ризик несприятливих серцево-судинних і цереброваскулярних наслідків. Найважливіші заходи включають строгий контроль АТ, зниження протеїнурії та запобігання подальшому пошкодженню нирок. На сьогодні метою лікування пацієнтів з ХХН є систолічний АТ 130 мм рт. cт. Нефармакологічні підходи включають зміни способу життя, найважливішою з яких є обмеження споживання солі. Лікування комбінацією антигіпертензивних препаратів є ключовим компонентом медикаментозного лікування АГ у пацієнтів з ХХН. Згідно з останніми рекомендаціями, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) повинні бути препаратами першого вибору. Блокатори рецепторів ангіотензину II (БРА) слід застосовувати, якщо пацієнт не переносить ІАПФ. Блокатори кальцієвих каналів (БКК) у пацієнтів із ХХН не слід використовувати у якості монотерапії, а лише у поєднанні з блокатором ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС). Діуретики є наріжним каменем у лікуванні пацієнтів з ХХН. Відповідний вибір діуретиків ґрунтується на оцінці швидкості клубочкової фільтрації.

Епідеміологічні дослідження підтвердили тісний зв’язок подагри і гіперурикемії з АГ. АГ трапляється у 36–41 % хворих на подагру, а у пацієнтів з метаболічним синдромом вона може досягати 80 %. Немедикаментозні заходи включають дотримання дієти з обмеженням продуктів, які містять пурини. До терапії подагри включають препарати, які сприяють зниженню рівня сечової кислоти, оскільки досягнення ремісії захворювання і зниження рівня сечової кислоти само по собі може супроводжуватися зниженням і стабілізацією АТ. Препаратами вибору для пацієнтів із поєднанням подагри й АГ є метаболічно нейтральні БКК та ІАПФ, які не посилюють гіперурикемію, а також представник БРА лозартан.

Синдром обструктивного апное під час сну (OАС) та АГ є супутніми захворюваннями, які пов’язані з підвищеним серцево-судинним ризиком. ОАС є досить поширеним (2–4 % у чоловіків та 1–2 % у жінок середнього віку), але часто не діагностується. Висока поширеність ОАС серед населення загалом, серед пацієнтів із АГ та, особливо, серед осіб з ожирінням і пацієнтів, резистентних до антигіпертензивної терапії, підкреслює необхідність ефективного скринінгу, діагностики і лікування синдрому для зниження серцево-судинного ризику. ОАС характеризується рецидивними епізодами часткового (гіпопное) або повного переривання (апное) дихання під час сну внаслідок колапсу дихальних шляхів у ділянці глотки. Діагностичним стандартом ОАС є нічна полісомнографія у лабораторії сну. Постійний позитивний тиск у дихальних шляхах – це лікування першої лінії. Інші методи лікування включають зниження ваги і хірургічне втручання для виправлення анатомічних обструкцій. З урахуванням патогенезу обґрунтовано застосування антигіпертензивних препаратів, які мають симпатолітичний вплив, у тому числі блокаторів РААС. Призначення бета-блокаторів (ББ) і діуретиків має бути обмежене застосуванням невеликих доз та використанням метаболічно нейтральних представників цих класів (високоселективні ББ, тіазидоподібні діуретики та антагоністи альдостерону, висока ефективність яких у пацієнтів з АГ та ОАС доведена.

Отже, пацієнти з АГ і коморбідною патологією потребують індивідуального підходу, комплексної діагностики та лікування з урахуванням усіх наявних захворювань.

Біографія автора

T. M. Bentsa, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ

Т. М. БЕНЦА

Посилання

Артеріальна гіпертензія. Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Додаток до Наказу МОЗ України № 384 від 24.05.2012 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» – 2012. – 129 с.

Antihypertensive drugs and risk of incident gout among patients with hypertension: population based case-control study / H. K. Choi, L. C. Soriano, Y. Zhang [et al.] // Br. Med. J. – 2012. – Vol. 344. – P. D8190.

Association between more intensive vs less intensive blood pressure lowering and risk of mortality in chronic kidney disease stages 3 to 5: a systematic review and meta-analysis / R. Malhotra, H. A. Nguyen, O. Benavente [et al.] // JAMA Intern. Med. – 2017. – Vol. 177. – P. 1498–1505.

Belovol A. N. Gout and hypertension / A. N. Belovol, I. I. Knyazkova, I. A. Miroshnnykova // Lik. Sprava. – 2015. – Vol. 1–2. – P. 32–38.

Brusselaers N. The Charlson Comorbidity Index in Registry-based Research / N. Brusselaers, J. Lagergren // Methods Inf. Med. – 2017. – Vol. 56 (5). – P. 401–406.

Carnethon M. R. Sleep and Resistant Hypertension / M. R. Carnethon, D. A. Johnson // Curr. Hypertens. Rep. – 2019. – Vol. 21 (5). – P. 34.

Chang H-P. Obstructive sleep apnea treatment in adults / H-P. Chang, Y-F. Chen, J-K. Du // Kaohsiung J. Med. Sci – 2020. – Vol. 36 (1). – P. 7–12.

Changes in albuminuria predict mortality and morbidity in patients with vascular disease / R. E. Schmieder, J. F. Mann, H. Schumacher [et al.] ONTARGET Investigators // J. Am. Soc. Nephrol. – 2011. – Vol. 22 (7). – P. 1353–1364.

Chen T. K. Chronic Kidney Disease Diagnosis and Management: A Review / T. K. Chen, D. H. Knicely, M. E. Grams // JAMA. – 2019. – Vol. 322 (13). – P. 1294–1304.

Chronic Renal Insufficiency Cohort Study Investigators. Masked hypertension and elevated nighttime blood pressure in CKD: prevalence and association with target organ damage / P. E. Drawz, A. B. Alper, A. H. Anderson [et al.] // Clin. J. Am. Soc. Nephrol. – 2016. – Vol. 11. – P. 642–652.

Clinical characteristics and treatment of renal artery fibromuscular dysplasia with percutaneous transluminal angioplasty: a long-term follow-up study / Y. K. Yang, Y. Zhang, X. Meng [et al.] // Clin. Res. Cardiol. – 2016. – Vol. 105 (11). – P. 930–937.

Clinical features of 8295 patients with resistant hypertension classified on the basis of ambulatory blood pressure monitoring / A. Sierra, J. Segura, J. R. Banegas [et al.] // Hypertension. – 2011. – Vol. 57 (5). – P. 898–902.

Effect of Antihypertensive Drugs on Uric Acid Metabolism in Patients with Hypertension: Cross-Sectional Cohort Study / S. Ueno, T. Hamada, S. Taniguchi [et al.] // Drug. Res. (Stuttg). – 2016. – Vol. 66 (12). – P. 628–632.

ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension / B. Williams, G. Mancia, W. Spiering [et al.] // J. Hypertens. – 2018. – Vol. 36 (10). – P. 1953–2041.

Gibson T. J. Hypertension, its treatment, hyperuricaemia and gout / T. J. Gibson // Curr. Opin. Rheumatol. – 2013. – Vol. 25 (2). – P. 217–222.

Girndt M. Diagnosis and treatment of chronic kidney disease / M. Girndt // Internist (Berl). – 2017. – Vol. 58 (3). – P. 243–256.

Gupta M. K. Cardiovascular Disease in Gout and the Protective Effect of Treatments Including Urate Lowering Therapy / M. K. Gupta, J. A. Singh // Drugs. – 2019. – Vol. 79 (5). – P. 531–541.

Hong J. W. Factors Associated With High Sodium Intake Based on Estimated 24-Hour Urinary Sodium Excretion: The 2009-2011 Korea National Health and Nutrition Examination Survey / J. W. Hong, J. H. Noh, D.-J. Kim // Medicine (Baltimore). – 2016. – Vol. 95 (9). – Р. e2864.

Impact of achieved blood pressures on mortality risk and end-stage renal disease among a large, diverse hypertension population / J. J. Sim, J. Shi, C. P. Kovesdy [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. – 2014. – Vol. 64. – P. 588–597.

Kalaitzidis R. G. Treatment of Hypertension in Chronic Kidney Disease / R. G. Kalaitzidis, M. S. Elisaf // Curr. Hypertens. Rep. – 2018. – Vol. 20(8). – P. 64.

Obesity, weight change, hypertension, diuretic use, and risk of gout in man: the health professionals follow-up srudy / H. K. Choi, K. Atkinson, E. W. Karlson [et al.] // Arch. Intern. Med. – 2005. – Vol. 165 (7). – P. 742–748.

Obstructive sleep apnea, hypertension and cardiovascular diseases / C. Gonzaga, A. Bertolami, M. Bertolami [et al.] // J. Hum. Hypertens. – 2015. – Vol. 29 (12). – P. 705–712.

Obstructive sleep apnea syndrome: a literature review / C. Maspero, L. Giannini, G. Galbiati [et al.] // Minerva Stomatol. – 2015. – Vol. 64 (2). – P. 97–109.

Olmesartan for the delay or prevention of microalbuminuria in type 2 diabetes / H. Haller, S. Ito, JL.Jr. Izzo [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2011. – Vol. 364. – P. 907–917.

Optimal blood pressure target and measurement in patients with chronic kidney disease / C. S. Kim, H. S. Choi, E. H. Bae [et al.] // Korean J. Intern. Med. – 2019. – Vol. 34 (6). – P. 1181–1187.

Patel S. R. Obstructive Sleep Apnea / S. R. Patel // Ann. Intern. Med. – 2019. – Vol. 171 (11). – P. 81–96.

Prevalence and recognition of chronic kidney disease in Stockholm healthcare / A. Gasparini, M. Evans, J. Coresh [et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. – 2016. – Vol. 31 (12). – P. 2086–2094.

Prevalence of treatment-resistant hypertension and important associated factors-results from the Swedish Primary Care Cardiovascular Database / L. Holmqvist, K. B. Boström, T. Kahan [et al.] // J. Am. Soc. Hypertens. – 2016. – Vol. 10 (11). – P. 838–846.

Progression of chronic kidney disease: the role of blood pressure control, proteinuria, and angiotensin-converting enzyme inhibition: a patient-level metaanalysis / T. H. Jafar, P. C. Stark, C. H. Schmid [et al.] // Ann. Intern. Med. – 2003. – Vol. 139. – P. 244–252.

Recommendations for the management of patients with obstructive sleep apnoea and hypertension / G. Parati, C. Lombardi, J, Hedner [et al.] // Eur. Respir. J. – 2013. – Vol. 41. – P. 523–538.

Renal outcomes with different fixed-dose combination therapies in patients with hypertension at high risk for cardiovascular events (ACCOMPLISH): a prespecified secondary analysis of a randomized controlled trial / G. L. Bakris, P. A. Sarafidis, M. R. Weir [et al.] // Lancet. – 2010. – Vol. 375. – P. 1173–1181.

Robinson P. C. Gout – An update of aetiology, genetics, co-morbidities and management / P. C. Robinson // Maturitas. – 2018. – Vol. 118. – P. 67–73.

Role of adding spironolactone and renal denervation in true resistant hypertension: one-year outcomes of randomized PRAGUE-15 study / J. Rosa, P. Widimskỷ, P. Waldauf [et al.] // Hypertension. – 2016. – Vol. 67 (2). – P. 397–403.

Role of immune system in development and progress of combined arterial hypertension and gout / O.A. Bychkov, V.E. Kondratiuk, N.G. Bychkova [et al.] // Wiad. Lek. – 2019. – Vol. 72 (7). – P. 1295–299.

Salman L. A. Obstructive Sleep Apnea, Hypertension and Cardiovascular Risk: Epidemiology, Pathophysiology, and Management / L. A. Salman, R. Shulman, J. B. Cohen // Curr. Cardiol. Rep. – 2020. – Vol. 22 (2). – P. 6.

Semelka M. Diagnosis and Treatment of Obstructive Sleep Apnea in Adults / M. Semelka, J. Wilson, R. Floyd // Am. Fam. Physician. – 2016. – Vol. 94 (5). – P. 355–360.

Sim J. J. Characteristics of resistant hypertension in a large, ethnically diverse hypertension population of an integrated health system / J. J. Sim, S. K. Bhandari, J. Shi // Mayo Clin. Proc. – 2013. – Vol. 88 (10). – P. 1099–1107.

Stenting and medical therapy for atherosclerotic renal-artery stenosis / C. J. Cooper, T. P. Murphy, D. E. Cutlip [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2014. – Vol. 370 (1). – P. 13–22.

The double challenge of resistant hypertension and chronic kidney disease / P. Rossignol, Z. A. Massy, M. Azizi [et al.] // Lancet. – 2015. – Vol. 17 (386). – P. 1588–1598.

Wolley M. J. Resistant Hypertension and Chronic Kidney Disease: a DangerousLiaison / M. J. Wolley, M. Stowasser // Curr. Hypertens. Rep. – 2016. – Vol. 18 (5). – P. 36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-21

Як цитувати

Bentsa, T. M. (2020). Обґрунтування вибору антигіпертензивних препаратів для лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією та коморбідною патологією. Ліки України, (6-7(242-3), 19–23. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2020.6-7(242-3).212667

Номер

Розділ

ЛЕКЦІЇ, ОГЛЯДИ