DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2020.6-7(242-3).212667

Обґрунтування вибору антигіпертензивних препаратів для лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією та коморбідною патологією

T. M. Bentsa

Анотація


Коморбідність призводить до взаємного впливу на перебіг захворювань, характер і тяжкість ускладнень, нерідко ускладнює діагностику, визначає цільові значення артеріального тиску (АТ) і особливості вибору антигіпертензивних препаратів. Стаття присвячена особливостям лікування та вибору антигіпертензивних препаратів для пацієнтів із артеріальною гіпертензією (АГ), яка поєднується з хронічною хворобою нирок (ХХН), гіперурикемією і подагрою, а також порушеннями дихання під час сну.

ХХН уражає від 8 до 16 % населення світу. Взаємодія між АГ та ХХН є складною, вона збільшує ризик несприятливих серцево-судинних і цереброваскулярних наслідків. Найважливіші заходи включають строгий контроль АТ, зниження протеїнурії та запобігання подальшому пошкодженню нирок. На сьогодні метою лікування пацієнтів з ХХН є систолічний АТ 130 мм рт. cт. Нефармакологічні підходи включають зміни способу життя, найважливішою з яких є обмеження споживання солі. Лікування комбінацією антигіпертензивних препаратів є ключовим компонентом медикаментозного лікування АГ у пацієнтів з ХХН. Згідно з останніми рекомендаціями, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) повинні бути препаратами першого вибору. Блокатори рецепторів ангіотензину II (БРА) слід застосовувати, якщо пацієнт не переносить ІАПФ. Блокатори кальцієвих каналів (БКК) у пацієнтів із ХХН не слід використовувати у якості монотерапії, а лише у поєднанні з блокатором ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС). Діуретики є наріжним каменем у лікуванні пацієнтів з ХХН. Відповідний вибір діуретиків ґрунтується на оцінці швидкості клубочкової фільтрації.

Епідеміологічні дослідження підтвердили тісний зв’язок подагри і гіперурикемії з АГ. АГ трапляється у 36–41 % хворих на подагру, а у пацієнтів з метаболічним синдромом вона може досягати 80 %. Немедикаментозні заходи включають дотримання дієти з обмеженням продуктів, які містять пурини. До терапії подагри включають препарати, які сприяють зниженню рівня сечової кислоти, оскільки досягнення ремісії захворювання і зниження рівня сечової кислоти само по собі може супроводжуватися зниженням і стабілізацією АТ. Препаратами вибору для пацієнтів із поєднанням подагри й АГ є метаболічно нейтральні БКК та ІАПФ, які не посилюють гіперурикемію, а також представник БРА лозартан.

Синдром обструктивного апное під час сну (OАС) та АГ є супутніми захворюваннями, які пов’язані з підвищеним серцево-судинним ризиком. ОАС є досить поширеним (2–4 % у чоловіків та 1–2 % у жінок середнього віку), але часто не діагностується. Висока поширеність ОАС серед населення загалом, серед пацієнтів із АГ та, особливо, серед осіб з ожирінням і пацієнтів, резистентних до антигіпертензивної терапії, підкреслює необхідність ефективного скринінгу, діагностики і лікування синдрому для зниження серцево-судинного ризику. ОАС характеризується рецидивними епізодами часткового (гіпопное) або повного переривання (апное) дихання під час сну внаслідок колапсу дихальних шляхів у ділянці глотки. Діагностичним стандартом ОАС є нічна полісомнографія у лабораторії сну. Постійний позитивний тиск у дихальних шляхах – це лікування першої лінії. Інші методи лікування включають зниження ваги і хірургічне втручання для виправлення анатомічних обструкцій. З урахуванням патогенезу обґрунтовано застосування антигіпертензивних препаратів, які мають симпатолітичний вплив, у тому числі блокаторів РААС. Призначення бета-блокаторів (ББ) і діуретиків має бути обмежене застосуванням невеликих доз та використанням метаболічно нейтральних представників цих класів (високоселективні ББ, тіазидоподібні діуретики та антагоністи альдостерону, висока ефективність яких у пацієнтів з АГ та ОАС доведена.

Отже, пацієнти з АГ і коморбідною патологією потребують індивідуального підходу, комплексної діагностики та лікування з урахуванням усіх наявних захворювань.


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; антигіпертензивна терапія; коморбідність; хронічна хвороба нирок; гіперурикемія; подагра; обструктивне апное під час сну

Повний текст:

PDF

Посилання


Артеріальна гіпертензія. Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Додаток до Наказу МОЗ України № 384 від 24.05.2012 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» – 2012. – 129 с.

Antihypertensive drugs and risk of incident gout among patients with hypertension: population based case-control study / H. K. Choi, L. C. Soriano, Y. Zhang [et al.] // Br. Med. J. – 2012. – Vol. 344. – P. D8190.

Association between more intensive vs less intensive blood pressure lowering and risk of mortality in chronic kidney disease stages 3 to 5: a systematic review and meta-analysis / R. Malhotra, H. A. Nguyen, O. Benavente [et al.] // JAMA Intern. Med. – 2017. – Vol. 177. – P. 1498–1505.

Belovol A. N. Gout and hypertension / A. N. Belovol, I. I. Knyazkova, I. A. Miroshnnykova // Lik. Sprava. – 2015. – Vol. 1–2. – P. 32–38.

Brusselaers N. The Charlson Comorbidity Index in Registry-based Research / N. Brusselaers, J. Lagergren // Methods Inf. Med. – 2017. – Vol. 56 (5). – P. 401–406.

Carnethon M. R. Sleep and Resistant Hypertension / M. R. Carnethon, D. A. Johnson // Curr. Hypertens. Rep. – 2019. – Vol. 21 (5). – P. 34.

Chang H-P. Obstructive sleep apnea treatment in adults / H-P. Chang, Y-F. Chen, J-K. Du // Kaohsiung J. Med. Sci – 2020. – Vol. 36 (1). – P. 7–12.

Changes in albuminuria predict mortality and morbidity in patients with vascular disease / R. E. Schmieder, J. F. Mann, H. Schumacher [et al.] ONTARGET Investigators // J. Am. Soc. Nephrol. – 2011. – Vol. 22 (7). – P. 1353–1364.

Chen T. K. Chronic Kidney Disease Diagnosis and Management: A Review / T. K. Chen, D. H. Knicely, M. E. Grams // JAMA. – 2019. – Vol. 322 (13). – P. 1294–1304.

Chronic Renal Insufficiency Cohort Study Investigators. Masked hypertension and elevated nighttime blood pressure in CKD: prevalence and association with target organ damage / P. E. Drawz, A. B. Alper, A. H. Anderson [et al.] // Clin. J. Am. Soc. Nephrol. – 2016. – Vol. 11. – P. 642–652.

Clinical characteristics and treatment of renal artery fibromuscular dysplasia with percutaneous transluminal angioplasty: a long-term follow-up study / Y. K. Yang, Y. Zhang, X. Meng [et al.] // Clin. Res. Cardiol. – 2016. – Vol. 105 (11). – P. 930–937.

Clinical features of 8295 patients with resistant hypertension classified on the basis of ambulatory blood pressure monitoring / A. Sierra, J. Segura, J. R. Banegas [et al.] // Hypertension. – 2011. – Vol. 57 (5). – P. 898–902.

Effect of Antihypertensive Drugs on Uric Acid Metabolism in Patients with Hypertension: Cross-Sectional Cohort Study / S. Ueno, T. Hamada, S. Taniguchi [et al.] // Drug. Res. (Stuttg). – 2016. – Vol. 66 (12). – P. 628–632.

ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension / B. Williams, G. Mancia, W. Spiering [et al.] // J. Hypertens. – 2018. – Vol. 36 (10). – P. 1953–2041.

Gibson T. J. Hypertension, its treatment, hyperuricaemia and gout / T. J. Gibson // Curr. Opin. Rheumatol. – 2013. – Vol. 25 (2). – P. 217–222.

Girndt M. Diagnosis and treatment of chronic kidney disease / M. Girndt // Internist (Berl). – 2017. – Vol. 58 (3). – P. 243–256.

Gupta M. K. Cardiovascular Disease in Gout and the Protective Effect of Treatments Including Urate Lowering Therapy / M. K. Gupta, J. A. Singh // Drugs. – 2019. – Vol. 79 (5). – P. 531–541.

Hong J. W. Factors Associated With High Sodium Intake Based on Estimated 24-Hour Urinary Sodium Excretion: The 2009-2011 Korea National Health and Nutrition Examination Survey / J. W. Hong, J. H. Noh, D.-J. Kim // Medicine (Baltimore). – 2016. – Vol. 95 (9). – Р. e2864.

Impact of achieved blood pressures on mortality risk and end-stage renal disease among a large, diverse hypertension population / J. J. Sim, J. Shi, C. P. Kovesdy [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. – 2014. – Vol. 64. – P. 588–597.

Kalaitzidis R. G. Treatment of Hypertension in Chronic Kidney Disease / R. G. Kalaitzidis, M. S. Elisaf // Curr. Hypertens. Rep. – 2018. – Vol. 20(8). – P. 64.

Obesity, weight change, hypertension, diuretic use, and risk of gout in man: the health professionals follow-up srudy / H. K. Choi, K. Atkinson, E. W. Karlson [et al.] // Arch. Intern. Med. – 2005. – Vol. 165 (7). – P. 742–748.

Obstructive sleep apnea, hypertension and cardiovascular diseases / C. Gonzaga, A. Bertolami, M. Bertolami [et al.] // J. Hum. Hypertens. – 2015. – Vol. 29 (12). – P. 705–712.

Obstructive sleep apnea syndrome: a literature review / C. Maspero, L. Giannini, G. Galbiati [et al.] // Minerva Stomatol. – 2015. – Vol. 64 (2). – P. 97–109.

Olmesartan for the delay or prevention of microalbuminuria in type 2 diabetes / H. Haller, S. Ito, JL.Jr. Izzo [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2011. – Vol. 364. – P. 907–917.

Optimal blood pressure target and measurement in patients with chronic kidney disease / C. S. Kim, H. S. Choi, E. H. Bae [et al.] // Korean J. Intern. Med. – 2019. – Vol. 34 (6). – P. 1181–1187.

Patel S. R. Obstructive Sleep Apnea / S. R. Patel // Ann. Intern. Med. – 2019. – Vol. 171 (11). – P. 81–96.

Prevalence and recognition of chronic kidney disease in Stockholm healthcare / A. Gasparini, M. Evans, J. Coresh [et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. – 2016. – Vol. 31 (12). – P. 2086–2094.

Prevalence of treatment-resistant hypertension and important associated factors-results from the Swedish Primary Care Cardiovascular Database / L. Holmqvist, K. B. Boström, T. Kahan [et al.] // J. Am. Soc. Hypertens. – 2016. – Vol. 10 (11). – P. 838–846.

Progression of chronic kidney disease: the role of blood pressure control, proteinuria, and angiotensin-converting enzyme inhibition: a patient-level metaanalysis / T. H. Jafar, P. C. Stark, C. H. Schmid [et al.] // Ann. Intern. Med. – 2003. – Vol. 139. – P. 244–252.

Recommendations for the management of patients with obstructive sleep apnoea and hypertension / G. Parati, C. Lombardi, J, Hedner [et al.] // Eur. Respir. J. – 2013. – Vol. 41. – P. 523–538.

Renal outcomes with different fixed-dose combination therapies in patients with hypertension at high risk for cardiovascular events (ACCOMPLISH): a prespecified secondary analysis of a randomized controlled trial / G. L. Bakris, P. A. Sarafidis, M. R. Weir [et al.] // Lancet. – 2010. – Vol. 375. – P. 1173–1181.

Robinson P. C. Gout – An update of aetiology, genetics, co-morbidities and management / P. C. Robinson // Maturitas. – 2018. – Vol. 118. – P. 67–73.

Role of adding spironolactone and renal denervation in true resistant hypertension: one-year outcomes of randomized PRAGUE-15 study / J. Rosa, P. Widimskỷ, P. Waldauf [et al.] // Hypertension. – 2016. – Vol. 67 (2). – P. 397–403.

Role of immune system in development and progress of combined arterial hypertension and gout / O.A. Bychkov, V.E. Kondratiuk, N.G. Bychkova [et al.] // Wiad. Lek. – 2019. – Vol. 72 (7). – P. 1295–299.

Salman L. A. Obstructive Sleep Apnea, Hypertension and Cardiovascular Risk: Epidemiology, Pathophysiology, and Management / L. A. Salman, R. Shulman, J. B. Cohen // Curr. Cardiol. Rep. – 2020. – Vol. 22 (2). – P. 6.

Semelka M. Diagnosis and Treatment of Obstructive Sleep Apnea in Adults / M. Semelka, J. Wilson, R. Floyd // Am. Fam. Physician. – 2016. – Vol. 94 (5). – P. 355–360.

Sim J. J. Characteristics of resistant hypertension in a large, ethnically diverse hypertension population of an integrated health system / J. J. Sim, S. K. Bhandari, J. Shi // Mayo Clin. Proc. – 2013. – Vol. 88 (10). – P. 1099–1107.

Stenting and medical therapy for atherosclerotic renal-artery stenosis / C. J. Cooper, T. P. Murphy, D. E. Cutlip [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2014. – Vol. 370 (1). – P. 13–22.

The double challenge of resistant hypertension and chronic kidney disease / P. Rossignol, Z. A. Massy, M. Azizi [et al.] // Lancet. – 2015. – Vol. 17 (386). – P. 1588–1598.

Wolley M. J. Resistant Hypertension and Chronic Kidney Disease: a DangerousLiaison / M. J. Wolley, M. Stowasser // Curr. Hypertens. Rep. – 2016. – Vol. 18 (5). – P. 36.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.