Суправентрикулярні тахікардії: сучасні методи діагностики та лікування (у фокусі оновлених рекомендацій Європейської асоціації кардіологів щодо ведення пацієнтів із суправентрикулярними тахікардіями 2019 року)

Автор(и)

  • O. S. Sychov ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ, Ukraine
  • A. O. Borodai ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ, Ukraine
  • А. M. Solovyan ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ, Ukraine
  • T. V. Mikhalieva ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2020.8(244).215471

Ключові слова:

тахікардія, комплекс QRS, механізми, діагностика, терапія, антиаритмічні препарати, катетерна абляція

Анотація

Лекція присвячена одній з найактуальніших проблем кардіології – пароксизмальним суправентрикулярним тахікардіям (СВТ) у клінічній практиці. Розглянуті основні принципи визначення СВТ та їхні електрофізіологічні механізми. Викладені клініка та ЕКГ-діагностика різноманітних форм тахікардій. Представлені невідкладна допомога і тривала терапія при СВТ із вузькими і широкими комплексами QRS. Згідно з оновленими рекомендаціями, показані способи лікування та алгоритми ведення пацієнтів із СВТ. Наведені антиаритмічні препарати та їхнє застосування, викладені загальні принципи катетерного лікування тахікардій.

Біографії авторів

O. S. Sychov, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ

О. С. Сичов

A. O. Borodai, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ

А. О. Бородай

А. M. Solovyan, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ

Г. М. Солов’ян

T. V. Mikhalieva, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Київ

Т. В. Міхалєва

Посилання

Ардашев В. Н. Лечение нарушений сердечного ритма / В. Н. Ардашев, В. А. Ардашев, В. И. Стеклов. – М. : ИД МЕДПРАКТИКА-М. 2005. – 228 с.

Дифференциальная диагностика «широких» тахикардий / В. С. Задионченко, Г. Г. Шехян, А. М. Щикота, А. А. Ялымов // РМЖ: Независимое издание для практикующих врачей. – 2012. – № 14. – С. 734–740.

Кушаковский М. С. Аритмии сердца. Расстройства сердечного ритма и нарушения проводимости : руководство для врачей / М. С. Кушаковский, Ю. Н. Гришкин. – СПб. : Фолиант, 2014. – 720 с.

Нарушения сердечного ритма и проводимости : руководство для врачей / под ред. В. Н. Коваленко, О. С. Сычева. – Киев, 2009. – 654 с.

Обзор рекомендаций Американской коллегии кардиологов / Американской ассоциации сердца / Общества ритма сердца 2015 г. по ведению пациентов с наджелудочковыми тахикардиями // Аритмологія. – 2016. – №4 (20). – С. 30–35.

Основы кардиологии: Принципы и практика (2-е издание) / под ред. проф. Клива Розендорффа. – Львов : Медицина світу, 2007. – 1064 с.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптової смерті / S. G. Priori, C. Blomstrom-Lundqvist, A. Mazzanti [et al.] // Аритмологія. – 2016. – № 2 (18). – С. 5–36.

Суправентрикулярні тахікардії / О. Й. Жарінов, В. О. Куць, О. М. Грицай, Г. П. Вережнікова [Електронний ресурс] // Медицина світу. – 2013. – Режим доступу: http://msvitu.com/archive/2013/september/article-1.php. – Назва з екрану.

ACC/AHA/ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death // Circulation. – 2006. – Vol. 114. – P. e385–484.

ACC/AHA/HRS Guidelines for the Management of Adult Patients With Supraventricular Tachycardia / R. L. Page, J. A. Joglar, M. A. Caldwell [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. – 2016. – Vol. 67. – P. e27–115.

ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC): Developed in collaboration with the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) / J. Brugada, D. G. Katritsis, E. Arbelo [et al.] // Eur. Heart J., ehz467. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz467.

Allessie M. A. Atrial re-entry / M. A. Allessie, F. I. Bonke, C. J. Kirhhof // Cardiac Electrophysiologic. Textbook / M. Rosen, M.J. Janse, A.L. Wit [eds.] – Mount Kisco, NY : Futura Publishing Compani INC, 1990. – P. 555–571.

Issa Z. Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A comparison to Braunwald’s Heart Disease / Z. Issa, J. Miller, D. Zipes. – Saunders, 2012. – 744 p.

Lerman B. B. Response of nonreentrant catecholamine-mediated ventricular tachycardia to endogenous adenosine and acetylcholine. Evidence for myocardial receptor-mediated effects / B. B. Lerman // Circulation. – 1993. – Vol. 87. – P. 382–390.

Slow infusion of calcium channel blockers compared with intravenous adenosine in the emergency treatment of supraventricular tachycardia / S. H. Lim, V. Anantharaman, W. S. Teo, Y. Chan // Resuscitation. – 2009. – Vol. 80. – P. 523–528.

Differential effects of adenosine on focal and macroreentrant atrial tachycardia / S. Markowitz, K. Stein, S. Mittal [et al.] // J. Cardiovasc. Electrophysiol. – 1999. – Vol. 10. – P. 489–502.

Podrid P. Cardiac Arrhythmia: Mechanisms, Diagnosis, and Management / P. Podrid, P. Kowey. – LWW, 2001. – 973 p.

Meta-analysis of ablation of atrial flutter and supraventricular tachycardia / P. Spector, M. R. Reinolds, H. Calkins [et al.] / Am. J. Cardiol. – 2009. – Vol. 104. – P. 671–677.

The ESC Textbook of Intensive and Acute Cardiovascular Care (The European Society of Cardiology) / [Tubaro M., Vranckx P., Price S., Vrints C.] – Oxford University Press, 2015. – 882 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-26

Як цитувати

Sychov, O. S., Borodai, A. O., Solovyan А. M., & Mikhalieva, T. V. (2020). Суправентрикулярні тахікардії: сучасні методи діагностики та лікування (у фокусі оновлених рекомендацій Європейської асоціації кардіологів щодо ведення пацієнтів із суправентрикулярними тахікардіями 2019 року). Ліки України, (8(244), 11–19. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2020.8(244).215471

Номер

Розділ

ЄВРОПЕЙСЬКІ КЕРІВНИЦТВА