DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2015.2(188).222547

Як покращити комплаєнс лікування артеріальної гіпертензії у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком: питання профілактики

M. M . Dolzhenko, V. I. Tkachenko, A. O. Nudchenko, S. Z. Lurie, I. N. Soroka, N. V. Vydyborets

Анотація


Призначення ефективної та безпечної антигіпертензивної терапії у пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) викликає певні труднощі.

Мета роботи: оцінити комплаєнс, ефективність, безпечність і переносимість комбінації еналаприлу та індапаміду (препарат Ензікс дуо, компанія «Hemofarm», Сербія) у хворих на ЦД 2-го типу для лікування артеріальної гіпертензії (АГ) на поліклінічному етапі надання медичної допомоги.

Матеріали та методи. У дослідження були включені 88 хворих на ЦД 2-го типу середнього ступеня тяжкості і з помірною АГ (2-га стадія, 2-й ступінь підвищення рівня артеріального тиску – АТ), яких було розподілено на групи: основна група (38 хворих, середній вік 51,8±1,7 року), яка отримувала комбінований препарат Ензікс дуо (комбі-упаковка: 10 таблеток еналаприлу малеату в дозі 10 мг і 5 таблеток, вкритих оболонкою, індапаміду 2,5 мг у блістері) і група порівняння (50 хворих, середній вік 52,4±2,9 року), які приймали окремо еналаприл 10 мг 2 рази на добу і индапамид 2,5 мг один раз на добу з різних упаковок і різних виробників. Дизайн дослідження включав: офісне та домашнє вимірювання рівня артеріального тиску, обстеження за шкалою HeartQol (за даними EUROASPIRE IV в Україні), шкалою САН, проведення загальних аналізів крові і сечі, біохімічного дослідження крові, оцінку терапевтичної переносимості препарату до початку терапії та на 60-й день лікування. Статистичний аналіз здійснено за допомогою Excel 2007, SPSS.

Результати. Виявлено достовірне збільшення кількості пацієнтів з АГ і ЦД, які досягли цільового рівня АТ 140/80 мм рт.ст. на фоні застосування препарату Ензікс дуо при вимірюванні офісного АТ, порівняно з тими, хто лікувався довільними комбінаціями подібних молекул, тобто 78% пацієнтів, які отримували Ензікс дуо досягли цільового рівня АТ порівняно з 57% пацієнтів групи порівняння (р=0,0423), а при домашньому моніторуванні АТ протягом 60 днів – 84%, що підкреслює важливість як емоційного, депресивного чинника у розвитку АГ, так і ефективності самої методики домашнього вимірювання АТ для оцінки середнього рівня АТ протягом 60 днів. Застосування препарату Ензікс дуо підвищувало показники фізичної і психічної активності, настрою, покращувало самопочуття, які спостерігалися у хворих з АГ і були діагностовані за допомогою шкал САН і HeartQol. Переносимість Ензікс дуо протягом 60 днів оцінили як хорошу 97,3% пацієнтів на фоні нейтрального впливу Ензікс дуо на основні біохімічні життєві показники.

Висновок. Нефіксована комбінація еналаприлу та індапаміду в одному блістері характеризувалася більшою ефективністю, переносимістю і безпекою, а також підвищувала прихильність до терапії.


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; цукровий діабет; еналаприл; індапамід

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Cooney M.T., Kotseva K., Dudina A. et al. Determinants of risk factor control in subjects with coronary heart disease: a report from the EUROASPIRE III investigators // European Journal of Preventive Cardiology. – 2013. – Vol. 20. – P. 4686–4691. – Режим доступа: http://cpr.sagepub.com/content/20/4/686.abstract?maxtoshow= &HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&author1=Kotseva&andorexacttitle=and&an dorexacttitleabs=and&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&tdate= 7/31/2014&resourcetype=HWCIT-aff-1.

Kotseva K., Wood D., De Backer G. et al.; EUROASPIRE III. Management of cardiovascular risk factors in asymptomatic high-risk patients in general practice: cross-sectional survey in 12 European countries // Eur. J. of Preventive Cardiology. – 2010. – Vol. 17. – P. 5530–5540. – Режим доступа: http://cpr. sagepub.com/content/17/5/530.abstract?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESUL TFORMAT=&author1=Kotseva&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and∧ orexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=10&tdate=7/31/2014&resourcetyp e=HWCIT-aff-1.

Kotseva K., Wood D., De Backer G. et al. Use and effects of cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: results from the EUROASPIRE III survey // European Journal of Preventive Cardiology. – 2013. – Vol. 20. – P. 5817–5826. – Режим доступа: http://cpr.sagepub.com/content/17/5/530.abstract?maxtoshow= &HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&author1=Kotseva&andorexacttitle=and&an dorexacttitleabs=and&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=10&tdate =7/31/2014&resourcetype=HWCIT-aff-1.

Gyberg V., Kotseva K., Dallongeville J. et al. Does pharmacologic treatment in patients with established coronary artery disease and diabetes fulfil guideline recommended targets? A report from the EUROASPIRE III cross-sectional study // European Journal of Preventive Cardiology. – April 1, 2014. – 2047487314529353. – Режим доступа: http://cpr.sagepub.com/content/17/4/447.abstract?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&a uthor1=Kotseva&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and&andorexactfulltext= and&searchid=1&FIRSTINDEX=10&tdate=7/31/2014&resourcetype=HWCIT-aff-2.

Леонова М.В., Белоусов Д.Ю., Штейнберг Л.Л. и др. Анализ врачебной практики проведения антигипертензивной терапии в России (по данным исследования ПАФАГОР III) // Фарматека. – 2009. – №12. – С. 114–119.

Pajnak A., Jankowski P., Kotseva K. Depression, anxiety, and risk factor control in patients after hospitalization for coronary heart disease: the EUROASPIRE III Study // Eur. J. of Preventive Cardiology April. – 2013. – Vol. 20. – Р. 2331–2340.

World medical association Declaration of Helsinki. Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. WMA, 2004. – Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации. Этические принципы для медицинских исследований с привлечением человека в качестве субъекта испытания. WMA, 2004.

ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD // European Heart Journal (2013) 34, 3035–3087.

Сіренко Ю.М., Амосова К.М., Дзяк Г.В. Еналаприл плюс індапамід при лікуванні артеріальної гіпертензії: оцінка ефективності та безпеки раціональної фармакотерапії. Застосування нефіксованої комбінації еналаприлу і індапаміду (Ензикс®) (результати багатоцентрового дослідження ЕПІГРАФ-2 в Україні) // Укр. часопис. – 2007. – №3 (59).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.