DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2015.2(188).222553

Застосування кверцетину в комплексному лікуванні хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2-го типу

O. A. Pastukhova

Анотація


В статті досліджено вплив кверцетину на морфофункціональний стан серця, варіабельність серцевого ритму та функціональний стан нирок у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) з супутнім цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу. Застосування кверцетину в комплексному лікуванні пацієнтів з ЕАГ та ЦД 2-го типу сприяло достовірному покращенню систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка (ЛШ), зменшенню розміру лівого передсердя і суттєвому регресу гіпертрофії ЛШ. Крім того, метаболічна терапія кверцетином змовлювала стабільне зниження частоти серцевих скорочень, достовірне зменшення кількості екстрасистол та більш позитивно впливала на часові і спектральні показники варіабельності серцевого ритму, ніж застосування тільки антигіпертензивних препаратів. Одночасно відмічалося зменшення екскреції альбуміну з сечею у цих хворих на 43,8%. Кверцетин доцільно застосовувати як метаболічну терапію у пацієнтів з ЕАГ у поєднанні з ЦД 2-го типу і мікроальбумінурією для підвищення кардіо- і нефропротекторної ефективності базисної терапії.


Ключові слова


есенціальна артеріальна гіпертензія; цукровий діабет 2-го типу; кверцетин

Повний текст:

PDF

Посилання


Наказ МОЗ України від 24.05.2012 р. №384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії».

Артеріальна гіпертензія. Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. – 2012. – 129 с.

Артеріальна гіпертензія. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. – 2012. – 72 с.

Артериальная гипертензия у особых категорий больных / Под ред. В.Н. Кова-ленко, Е.П. Свищенко. – К.: Морион, 2009. – 374 с.

Аляви А.П. Влияние корвитина на обратимую дисфункцию миокарда левого желудочка у больных с острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST / А.П. Аляви, М.Л. Кенжаев, Б.А. Аляви // Практ. ангиология. – 2009. – №1 (20). – С. 41–42.

Блокатор 5-липоксигеназы корвитин: влияние на маркеры воспаления и эндотелиальной дисфункции у больных с острым инфарктом миокарда / Пархоменко А.Н., Кожухов С.Н., Мойбенко А.А. [и др.] // Рац. фармакотер. – 2008. – №2/1. – С. 85–88.

Влияние кардиопротекции на состояние гемодинамики при лечении кардиоренального синдрома у больных с хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек / Михайлова Ю.А., Кравчун П.Г., Петюнина О.В. [и др.] // Междунар. мед. журн. – 2013. – №1. – С. 44–47.

Горошко О.М. Лікувальні властивості ліпофлавону і корвітину при експериментальній гострій нирковій недостатності: автореф. дис. … канд. фарм. наук / О.М. Горошко. – Харків, 2009. – 27 с.

Ефективність кверцетину в підвищенні енергетичного потенціалу міокарда при гострій СН / Дудка П.Ф., Лукасевич Л.М., Ктітарева В.І. [та ін.] // Укр. кардіол. журн. – 2007. – №5. – С. 143.

Илащук Т.О. Корвитин в лечении пациентов с острым инфарктом миокарда, осложненным острой левожелудочковой недостаточностью / Т О. Илащук // Буков. мед. вісн. – 2007. – Т. 11, №2. – С. 48–50.

Кардиопротекторы / Чекман И.С., Горчакова Н.А., Французова С.Б. и др. / Под ред. И.С. Чекмана. – К., 2005. – 204 с.

Лапшина Л.А. Оксидативный стресс при острой сердечной недостаточности и роль антиоксиданта кверцетина в его коррекции / Л.А. Лапшина, В.И. Золотайкина // Междунар. мед. журн. – 2009. – Т. 15, №3 (59). – С. 45–51.

Пархоменко А.Н. Эффективность внутривенной формы блокатора 5-липоксигеназы кверцетина у больных с инфарктом миокарда и синдромом острой сердечной недостаточности: возможная связь с коррекцией метаболизма азота / А.Н. Пархоменко, С.Н. Кожухов // Укр. мед. часопис. – 2005. – №2. – С. 45–51.

Результаты открытого рандомизированного исследования по изучению переносимости и эффективности препарата Корвитину у пациентов с застойной сердечной недостаточностью и систолической дисфункцией левого желудочка / А.Н. Пархоменко, С.Н. Кожухов (от имени группы исследователей) // Укр. мед. часопис. – 2014. – №4 (102). – С. 71–76.

Роль метаболической терапии в комплексном лечении пациентов с артериальной гипертензией и тиреотоксикозом / И.Л Цымбалюк, Н.И Швец, Н.В. Гульчий, О.А. Пастухова // Сімейна медицина. – 2014. – №4. –С. 89–92.

Сиренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія та супутня патологія. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2010. – 384 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.