DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2015.5(191).222570

Поєднання цукрового та нецукрового діабету в лікарській практиці: диференційна діагностика та клінічний випадок

V. I. Tkachenko, H. M. Kuharchuk, N. U. Ischenko, N. V. Vydyborets, O. K. Bondar

Анотація


В лікарській практиці найчастіше синдром полідипсії та поліурії зустрічається при цукровому діабеті. Нецукровий діабет – це захворювання, яке хоч і не часто зустрічається в лікарській практиці, але потребує від лікаря високої пильності, знання діагностики та диференційної діагностики, особливо у випадках його поєднання з цукровим діабетом, що зустрічається у 4,8% пацієнтів. Поєднання нецукрового і цукрового діабету у хворого призводить до взаємного обтяження клінічних проявів і погіршенню прогнозу обох захворювань, раннього розвитку судинних ускладнень, передчасної втрати працездатності, про що свідчать як дані літератури, так і власні спостереження представленого клінічного випадку.


Ключові слова


цукровий діабет; нецукровий діабет; поєднання; клінічний випадок

Повний текст:

PDF

Посилання


Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Цукровий діабет тип 1». –К., 2012.

Лукьянчиков В.С. Несахарный диабет и синдром полидипсии и полиурии // Независимое издание для практикующих врачей. – Режим доступу: http://www.rmj.ru/articles_8987.htm.

Клиническая эндокринология / Под ред. В.Н. Хворостинка, В.Н. Лесовой, Т.А. Моисеенко. – Харьков: Факт, 2008. – С. 57–64.

Кравчун Н.А. Несахарный диабет: этиопатогенез, диагностика, терапия // Здоров’я України. – 2014. – №4 (28). – С. 36–39.

Дзеранова Л.К. Центральный несахарный диабет: современные аспекты диагностики и лечения / Л.К. Дзеранова, Е.А. Пигарова // Лечащий врач. – 2006. – №10. – С. 42–47.

Клиническая эндокринология: руководство / Под ред. Н.Т. Старковой. – СПб.: Питер, 2002. – С. 103–111.

Иванов Д.Д. Почечный несахарный диабет / Д.Д. Иванов // Здоров'я України. – 2010. – №1. – С. 64.

Лукьянчиков В. Несахарный диабет / В. Лукьянчиков, Л. Королевская // Мед. газета. – 2002. – №80.

Несахарный диабет / В.С. Лукьянчиков, Л.И. Королевская, Г.С. Зефирова и соавт. // Пробл. эндокрин. патологии. – 2003. – №2. – С. 77–85.

Олейник В.А. Несахарный диабет / В.А. Олейник //Здоров'я України. – 2007. – №10/1. – C. 58–60.

Каримова М.М. Частота и клиническая характеристика больных с несахарным диабетом при его сочетании с сахарным диабетом по г. Ташкенту по данным регистра / М.М. Каримова, З.Ю. Халимова, Х.Э. Шамирзаев // Междунар. эндокрин. журн. – 2011. – №2 (34).

Анализ характера макрососудистых осложнений у больных с сочетанием сахарного и несахарного диабета по данным регистра в Республике Узбекистан / Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Алиева Д.А. и др. // Междунар. эндокрин. журн. – 2011. – №4 (36).

Central diabetes insipidus due to cytomegalovirus infection of the hypothalamus in a patient with acquired immunodeficiency syndrome: a clinical, pathological, and immunohistochemical case study / Moses A.M., Thomas D.G., Canfield M.C., Collins G.H. // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2003. – Vol. 88, №1. – P. 51–54.

Clinical manifestations and diagnostic delay of Wolfram’s syndrome / Esteban Bueno G., Gomez Trujillo F.M. // Rev. Clin. Esp. – 2006. – Vol. 206, №7. – P. 332–335.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.