DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2015.7(193).222618

Кардіометаболічна терапія при серцево-судинних захворюваннях: роль калію та магнію

V. I. Tkachenko, K. N. Kuharchuk

Анотація


Актуальність серцево-судинних захворювань для жителів нашої країни важко переоцінити. Переконливим підтвердженням цьому є лідируюче їх місце по відношенню до інших нозологій в структурі загальної смертності українців. Метаболічна кардіопротекторна терапія – це те лікування, яке шляхом прямого впливу на кардіоміоцит сприяє його виживанню в умовах ішемії (гіпоксії). На сьогодні метаболічна терапія отримала доказову базу і повноправно зайняла чільне місце у схемах лікування серцево-судинної патології, увійшовши до міжнародних рекомендацій. В статті представлено сучасні дані щодо особливостей кардіометаболічної терапії з акцентом на роль препаратів магнію і калію. Застосування кардіометаболічних препаратів у комбінації з препаратами гемодинамічної дії забезпечує додаткові можливості для терапії пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, особливо в умовах поліморбідності, дозволяє посилювати антиішемічний ефект в органах-мішенях, забезпечуючи тим самим кращу якість життя.


Ключові слова


серцево-судинні захворювання; метаболічна терапія; препарати калію і магнію

Повний текст:

PDF

Посилання


Поташев С.В. Современные возможности коррекции метаболизма у пациентов с ишемической болезню сердца. – Режим доступу: http://health-ua.com/pics/pdf/ZU_2014_10/25.pdf.

Нетяженко В.З. Вибір метаболічної терапії в лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця / В.З. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, Г.І. Мишанич, Т.Д. Залєвська, О.Г. Машкевич // Артериальная гипертензия.– 2010. – №3 (11).

Верткин А.Л. Роль магния и калия в комплексной терапии коморбидного больного / А.Л. Вёрткин, О.Б. Талибов, А.С. Скотников, А.М. Грицанчук // Лечащий врач. – 2014. – №7. – http://www.lvrach.ru/2014/07/15436016.

Амосова Е.Н. Метаболическая терапия повреждений миокарда, обусловленных ишемией. Новый подход к лечению ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности // Укр. кардиол. журнал. – 2000. – №4. – С. 86–92.

Бобров В.О., Кулішов С.К. Адаптаційні ішемічні і реперфузійні синдроми у хворих ішемічною хворобою серця: механізми, діагностика, обґрунтування терапії. –Полтава: Дивосвіт, 2004. – 240 с.

Гагаріна А.А. Кардіопротектори метаболічного ряду тіотриазолін, цитохром, мілдронат в комплексній терапії аритмій серця при некоронарогенних захворюваннях міокарда: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Сімферополь, 2001. – 20 с.

Дейнега В.Г. Применение тиотриазолина и прерывистой нормобарической гипоксии при лечении больных ИБС с артериальной гипертензией / Дейнега В.Г., Мамедов А.М., Шапран Н.Ф., Кондратенко Л.В., Дейнега И.В // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки i практики: Зб. наук. ст. – Запоріжжя, 2002. – Вип. 8. – С. 64–70.

Діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності. Головні положення рекомендацій Європейського кардіологічного товариства–2006. Частина ІІ // Серце і судини. – 2006. – №2. – С. 24–33.

Кошля О.В. Особливості системної гемодинаміки та перекисного окислення ліпідів у хворих серцевою недостатністю в процесі їх лікування ділтіаземом, нітретом та тіотриазоліном: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Запоріжжя, 2000. – 21 с.

Лупанов В.П. Современное медикаментозное лечение стабильной ишемической болезни сердца (новые американские рекомендации по диагностике и лечению стабильной ишемической болезни сердца, 2012 г.) // РМЖ. – 2013.– №4. – С. 170–175.

ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the Diagnosis and Management of Patients With Stable Ischemic Heart Disease // Journal of the American College of Cardiology. – 2012. – Vol. 60, №24. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2012.07.013

Житникова Л.М Метаболическая терапия, или кардиоцитопротекция – как необходимый компонент комбинированной терапии сердечно-сосудистых заболеваний // РМЖ. – 2012. – №4. – С. 137–144.

Шилов А.М. Дефицит магния и сердечно-сосудистие заболевания: патофизиология и лечение в условиях первичного звена здравоохранения/ Шилов А.М., Осия А.О. // Журнал «Независимое издание для практикующих врачей». – Режим доступу: http://www.rmj.ru/articles_9191.htm.

Наказ МОЗ України від 24.05.2012 г. №384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії». – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120524_384.html.

Лупанов В.П. Ранолазин при ишемической болезни сердца. – Режим доступа: http://rpcardio.com/upload/archive/pdf_articles/2012/RPC_2012_1_art15.pdf.

Наказ МОЗ України від 23.11.2011 г. №816 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини». – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111123_816.html.

Європейська спільнота кардіологів (ESC) Рекомендації по лікуванню стабільної ішемічної хвороби серця (2013). – Режим доступу: http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_esc/.

Городецкий В.В., Талибов О.Б. Препараты магния в медицинской практике. Малая энциклопедия магния. – М.: Медпрактика-М, 2006.

Громова О.А. Магний и пиридоксин: основы знаний. Новые технологии диагностики и коррекции дефицита магния // Обучающие программы Юнеско. – М.: РСЦ Институт микроэлементов, 2006. – С. 3–176.

Seelig M.S. Metabolic Sindrom-X. A complex of common diseases – diabetes, hypertension, heart disease, dyslipidemia and obesity – marked by insulin resistance and low magnesium/high calcium // Mineral Res. Intern. Tech. Prod. Infor. – 2003. – P. 1–11.

Рачин А.П., Сергеев А.В., Михейкина О.В. Дефицит магния: возможности применения препарата магне В6 // Фарматека. – 2008. – №5. – С. 54–60.

Barbato J.E., Zuckerbraun B.S., Overbaus M. et al. Nitric oxide modulates vascular inflammation and intimal hyperplasia in insulin resistance and metabolic syndrome // J. Physiol. Heart. Circ. – 2005. – Vol. 289. – P. 228–236.

Туровская Т.В. Современные аспекты применения метаболической терапии у больных с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией // Артериальная гипертензия. – 2012. – №6 (26). – Режим доступа: http://www.mif-ua.com/archive/article/34861.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.