Сучасний менеджмент дисліпідемії в загальній лікарській практиці: практичні питання гіполіпідемічної фармакотерапії

Автор(и)

  • T. M. Solomenchuk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2015.7(193).222625

Ключові слова:

дисліпідемії, кардіоваскулярний ризик, цільові рівні ліпідів крові, принципи статинотерапії, розувастатин

Анотація

У статті узагальнено сучасні підходи до ведення пацієнтів із дисліпідеміями (ДЛП). Проаналізовано основні положення діючих в даний час міжнародних і національних клінічних рекомендацій, які стосуються практичних дій лікаря при оцінці кардіоваскулярного ризику хворого з ДЛП, визначенні  індивідуальних цілей лікування,  виборі в конкретних клінічних ситуаціях відповідних лікарських засобів (ЛЗ), що дозволяють ефективно і в короткі терміни знижувати ризик прогресування атеросклерозу та його фатальних ускладнень. Особлива увага приділена сучасним принципам статинотерапії: критеріям вибору конкретного статину та його дози, оцінки ефективності лікування, правилам запобігання ускладнень та моніторингу можливих побічних ефектів, основним шляхам покращення прихильності хворих до тривалої фармакотерапії. З позицій доказової медицини обґрунтовано переваги розувастатину як найбільш ефективного і безпечного ЛЗ із групи статинів.

Біографія автора

T. M. Solomenchuk, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Т.М. СОЛОМЕНЧУК, д. мед. н., професор

Посилання

ESC – European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts / Perk J., De Backer G., Gohlke H. et al.; European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR) // Eur. Heart J. – Vol. 33 (13). – Р. 1635–1701.

Горбась І.М. // Практическая ангіологія. – 2010. – №9–10 (38). – С. 15–19.

Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія» /Наказ МОЗ України від 24.05.2012 р. № 384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії».

NCEP – Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Adult Treatment Panel III // JAMA. – 2001. – Vol. 285 (19). – Р. 2486–2497.

ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // Journal of Hypertension. – 2013. – Vol. 31. – Р. 1281–1357.

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias / Reiner Z., Cata - pano A.L., De Backer G., et al. // Eur. Heart J. – 2011. – Vol. 32. – Р.1769–1818.

ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease/ Montalescot G., Sechtem U., Achenbach S. et al. // Eur. Heart J. – 2013, September 1 [Epub ahead of print].

Waters D.D., Guyton J.R., Herrington D.M. et al. // Am. J. Cardiol. – 2004. – Vol. 93 (2). – Р. 154–158.

Pedersen T.R., Faergeman O., Kastelein J.J. et al. (IDEAL) Study Group // JAMA. – 2005. – Vol. 294 (19). – Р. 2437–2445.

ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults // Circulation. published online November 12, 2013.

Морозова Т.Е., Вартанова О. А. Статины в клинической практике: учебное пособие. – М.: Силицея-Полиграф, 2011. – 72 с.

Подобед В.М., Кузьменко А.Т. Актуальные вопросы терапевтической практики: СТАТИНЫ: учеб.-метод. пособие / В.М. Подобед, А.Т. Кузьменко. – Минск: БелМАПО, 2011. – 23 с.

Jones P.H., Davidson M.H., Stein E.A. et al.; STELLAR Study Group // Am. J. Cardiol. – 2003. – Vol. 92 (2). – Р. 152–160.

Гиляревский С.Р., Орлов В.А., Кузьмина И.М. // Мед. совет. – 2013. – С. 92–97.

Lablanche J.M., Leone A., Merkely B. et al. // Arch. Cardiovasc. Dis. – 2010. – Vol.103 (3). – Р. 160–169.

Law M.R., Wald N.J., Rudnicka A.R.// BMJ. – 2003. – Vol. 326 (7404). – Р.1423–1427.

Brewer H.B. // Am. J. Cardiol. – 2003. – Vol. 92 (Suppl). – Р. 23K–29K.

Toth P.P., Dayspring T.D. // Expert Opin. Drug Saf. – 2011. – Vol. 10 (6). – Р. 969–986.

Stein E.A., Vidt D.G. et al. // Atherosclerosis. – 2012. – Vol. 221 (2). – P. 471–477.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-31

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ