Особливості вазорегулюючої функції судинного ендотелію та кореляційні взаємозв’язки між ними, гемодинамічними та метаболічними параметрами у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу

Автор(и)

  • О. О. Погребняк Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2021.5(251).238138

Ключові слова:

ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, ендотеліальна дисфункція

Анотація

Визначено особливості вазорегулюючої функції судинного ендотелію та встановлені кореляційні взаємозв’язки між гемодинамічними та метаболічними показниками у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу. У хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу, порівняно з хворими без цукрового діабету, виявлені достовірно вищі показники вмісту в крові фібриногену, діаметра плечової артерії після декомпресії, а також встановлені прямі кореляційні взаємозв’язки між глікемією натще і МАУ та зворотні кореляційні взаємозв’язки між ЕЗВД, глікемією натще, вмістом у крові глікозильованого гемоглобіну і ліпопротеїнів дуже низької щільності.

Посилання

Сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца: поиски решения / Ан. А. Александров, И. З. Бондаренко, С. С. Кухаренко [и др.] // Сахарный диабет. – 2005. – № 3. – С. 34–38.

Билецкий С. В. Эндотелиальная дисфункция и патология сердечно-сосудистой системы / С. В. Билецкий, С. С. Билецкий // Внутрішня медицина. – 2008. – № 2 (8).– С. 36–41.

Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. 2-е изд. (+CD) [Текст] / В. Боровиков. – СПб. : Питер, 2003. –688 с.

Сахарный диабет 2 типа: скрининг и факторы риска : монография / [Н. А. Кравчун, А. В. Казаков, Ю. И. Караченцев и др.]. – Харьков : Новое слово, 2010. – 256 с.

Лопач С. Н. Статистика в науке и бизнесе [Текст] / С. Н. Лопач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К. : МОРИОН, 2002. – 640 с.

Лопач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel [Текст] / С. Н. Лопач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : МОРИОН, 2001. – 408 с.

Майоров А. Ю. Сахарный диабет 2 типа : монография / А. Ю. Майоров, Е. В. Суркова. – М., 2008. – 76 с.

Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA [Текст] / О. Ю. Реброва. – М. : МедиаСфера, 2002. – 312 с.

Шестакова М. В. Метаболический синдром как предвестник развития сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний / М. В. Шестакова, С. А. Бутрова, О. Ю. Сухарева // Тер. арх. – 2007. – V. 10. – P. 5–8.

Ярек-Мартынова И. Р. Сердечно-сосудистые заболевания у больных сахарным диабетом / М. В. Шестакова, И. Р. Ярек-Мартынова // Кардиосоматика. – 2010. – Т. 1, № 1. – С. 46–50.

Harris M. I. Undiagnosed NIDDM: clinical and public health issues / M. I. Harris //Diabet Care. – 1993. – Vol. 16. – P. 642–652.

Elevated risk of cardiovascular disease prior to clinical diagnosis of type 2 diabetes /F. B. Hu, M. J. Stampfer, S. M. Haffner [et al.] // Diabet Care. – 2002. – Vol. 25. – P. 1880–1890.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Як цитувати

Погребняк, О. О. (2021). Особливості вазорегулюючої функції судинного ендотелію та кореляційні взаємозв’язки між ними, гемодинамічними та метаболічними параметрами у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу. Ліки України, (5(251), 28–30. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2021.5(251).238138

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ