(1)
-, .-. Тестові питання для самоконтролю. lu 2021, 44.