(1)
Целуйко, В. Й.; Бутко, О. О. Правошлуночкова аритмогенна кардіоміопатія. lu 2021, 38-42.