[1]
В. Й. Целуйко, «COVID-19 та серце», lu, вип. 6(252), с. 39–44, Лип 2021.