[1]
О. М. Біловол і І. І. Князькова, «Щодо питання про ведення літнього пацієнта з фібриляцією передсердь», lu, вип. 8(254), с. 20–26, Жов 2021.