[1]
П. О. Лазарєв, «Симпатометаболічний профіль фіксованої комбінації лерканідипіну з еналаприлом у терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що страждають ожирінням (огляд дослідження)», lu, вип. 8(254), с. 36–37, Жов 2021.