[1]
О. Г. Почепцова, І. В. Кузнецов, і . В. В. Бязрова, «Діагностика та фармакологічне лікування хронічної серцевої недостатності відповідно до рекомендацій ESC 2021», lu, вип. 8(254), с. 44–52, Жов 2021.