Інформація про автора

Solovyan, A. N., ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України», Київ, Україна