Інформація про автора

Raichenko, E. V., ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Україна