Інформація про автора

Grygoryeva, N. V., ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, Україна