Інформація про автора

Deltsova, O. I., ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, Україна