Інформація про автора

Mikhalieva, T. V., ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України», Київ, Україна