№ 7-8(203-4) (2016)

DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.7-8(203-4)

Зміст

Європейський конгрес кардіологів PDF
A. Bazylevich, M. Kuleshir, O. Gdyria, Kh. Kaminska 5-9

ПІРАМІДА ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ

Рекомендации 2016 Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности (избранные положения) PDF (Русский)
  10-13

ЛЕКЦІЇ, ОГЛЯДИ

Гіпертрофічна кардіоміопатія: діагностика та лікування (сучасні рекомендації) PDF
V. A. Skybchyk 15-18
Торасемід: максимальна ефективність, перевірена часом PDF
O. Barna, Ya. Korost, Y. Romanyuk 19-20
Шляхи підвишення прихильності до антигіпертензивної терапії PDF (Русский)
M. N. Kochueva 21-24
Вплив селену на розвиток та прогноз серцево-судинних захворювань PDF
L. V. Zhuravlyova, M. V. Filonenko 25-28
Роль калію та магнію у складі комплексної терапії артеріальної гіпертензії PDF (Русский)
V. I. Tkachenko, T. O. Bagro 29-31

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Пам’ятка про посттравматичний стресовий розлад PDF
V. Tsykhonya 33-35
Місце анксіолітичної та ноотропної фармакотерапії в стратегії лікування і профілактики посттравматичного стресового розладу PDF (Русский)
S. G. Burchinsky 36-41

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Порушення функції діафрагми PDF (Русский)
N. Ye. Myshchuk 43-49
Тестові запитання для самоконтролю PDF (Русский)
  51

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

Безпека та ефективність комбінації антигіпертензивної та холестерин-знижуючої терапії у пацієнтів із групи високого/дуже високого ризику PDF (Русский)
A. Kónyi, Z. Sárszegi, G. Hild, B. Gaszner 53-60
Особливості впливу диференційованої цукрознижувальної терапії на показники вуглеводного обміну та інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з надмірною масою тіла та ожирінням PDF
K. Yu. Maliar, O. I. Drishliuk, T. V. Holovchenko, O. P. Bespiata 61-65